Nederlands Expertise Centrum Exoten bestaat tien jaar

Al tien jaar bundelt het Nederlands Expertise Centrum Exoten kennis over exoten. Het Nederlands Expertise Centrum Exoten (NEC-E) heeft een wetenschappelijke kennisbasis ontwikkeld voor verschillende onderdelen die bij exotenproblematiek horen. Denk hierbij aan preventie en vroegtijdige signalering, de voorspelling van effecten en het maken van risicoanalyses, als ook adviezen aan overheden en terreinbeheerders over effectieve beheersmaatregelen. Het NEC-E bestaat momenteel uit tien organisaties die gericht zijn op theoretisch wetenschappelijk onderzoek tot de daadwerkelijke uitvoering van bestrijding in de praktijk.

De afgelopen jaren zijn veel projecten gezamenlijk uitgevoerd, zoals te lezen is op NatureToday. Hieronder vallen o.a. het Signaleringsproject exoten, het tot stand komen van de nieuwsbrief ‘Kijk op Exoten’, en het promoten van innovatieve strategieën tegen exoten, zoals de Ecosysteemaanpak en de Biologische bestrijding van exoten.