Bestrijdingsmiddelenatlas grondwater

www.vewin.nl/Waterspiegelartikelen/05-Bestrijdingsmiddelenatlas02%202015.pdf

Kennisinstituten Alterra en RIVM gaan een bestrijdingsmiddelenatlas voor grondwater ontwerpen,
naar analogie van de bestaande versie voor oppervlaktewater.

Chemievrij beheer sportvelden kán

www.schoon-water.nl/2014/11/06/lancering-tipkaart-chemievrij-beheer-sportvelden-kan/

Schoon water Brabant lanceerde 6 november de ‘tipkaart chemievrij beheer sportvelden’.

De boodschap? Het kán!