Bekendmaking uitzonderingen gewasbescherming openbare ruimte

Buiten de landbouw mogen professionele gebruikers (aannemers, gemeente-ambtenaren, (vrijwillige) beheerders, etc.) geen gewasbeschermingsmiddelen toepassen. Op dat verbod geldt een aantal uitzonderingen voor de openbare ruimte en sportvelden; deze uitzonderingen zijn aangescherpt per 1 april 2020.

Er is alleen nog een ‘uitzondering’ gemaakt voor een onkruid, schimmel of insect, waarvoor het gebruik van een gewasbeschermingsmiddel momenteel onvermijdelijk is, omdat een andere effectieve bestrijdingsmethode nog niet beschikbaar is. De lijsten met uitzonderingen zijn opgesteld op advies van deskundigen uit het vakgebied. Het deskundigenadvies voor sportveldenbeheer, het advies voor invasieve plantensoorten en de regeling met daarin (aan het einde van de …

Plaagdruk buxusmot neemt af

De plaagdruk buxusmot lijkt in Vlaanderen af te nemen, meldt het Instituut voor Landbouw-, Visserij en Voedingsonderzoek (ILVO) in Vlaanderen. Jochem Bonte (ILVO) schrijft dat toe aan de gereduceerde voedselvoorziening: er is inmiddels minder buxus beschikbaar en de planten die er nog staan worden goed onderhouden door de tuineigenaars.

Buxusmot
De buxusmot zal niet geheel verdwijnen, maar met een correcte aanpak wel goed onder controle blijven. Door o.a. in het voor- en najaar te snoeien verwijder je haarden van overwinterende rupsen. Snoeiafval moet uiteraard direct verwijderd worden. Kijk voor meer tips op de site van het onderzoeksproject SOS Buxusmot.…

Presentaties regiobijeenkomsten beschikbaar

Afgelopen maanden hebben tien regiobijeenkomsten plaatsgevonden over het thema chemievrij sportveldenbeheer. Tijdens de bijeenkomsten werd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het verbod op professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op sportgrasvelden toegelicht. Daarnaast vertelden de specialisten Ernst Bos, Sjaak Groen en Maurice Evers de aanwezigen hoe men een sportveld chemievrij kan beheren, mét behoud van speelkwaliteit.

Alle informatie kunt u nu teruglezen:

De laatste twee regiobijeenkomsten op 24 en 26 maart in Beuningen en Zeewolde zijn, in lijn met de adviezen van de Rijksoverheid betreffende het Coronavirus, voorlopig uitgesteld. Wanneer de …

Regiobijeenkomsten 24 en 26 maart uitgesteld

In lijn met de adviezen van de Rijksoverheid betreffende het Coronavirus zijn de laatste twee regiobijeenkomsten op 24 en 26 maart in Beuningen en Zeewolde voorlopig uitgesteld. Wanneer de situatie dit weer toelaat, zal een nieuwe datum worden geprikt. Deelnemers die zich al voor de bijeenkomsten hadden aangemeld krijgen hierover persoonlijk bericht.…

FC Zutphen verslaat Ajax: Jaap Verhagen verkozen tot Fieldmanager of the Year

Jaap Verhagen, fieldmanager voor de gemeente Zutphen, is op de vakbeurs Sportaccommodaties verkozen tot Fieldmanager of the Year 2020. Verhagen nam het dit jaar onder andere op tegen drie collega-sportveldbeheerders: Roy van Dijk (De Enk Groen & Golf, Johan Cruijff Arena), Bert Klein (gemeente Amsterdam) en Eddie van der Stappen (Weener XL, gemeente ‘s-Hertogenbosch).

Fieldmanager of the Year 2020
Foto: Vakbeurs Sportaccommodaties

De jury zegt over Verhagen: “Jaap gaat voor de hoogste kwaliteit, doet dit met een beperkt budget en acteert als teamplayer met zijn medewerkers. Op de complexen liggen onder andere een O2-veld en een hybrideveld. Het onderhoud daarvan is

Titelstrijd beste grasmeester van het jaar

Elke jaar verkiest vakblad de Fieldmanager een grasmeester tot ‘Fieldmanager of the Year’. De vier finalisten van dit jaar zijn inmiddels bekend: Roy van Dijk van de Johan Cruijff Arena, Bart Klein van de gemeente Amsterdam, Eddie van der Stappen van Weener XL en Jaap Verhagen van FC Zutphen.

Verhagen vertelt aan de NOS hoe hij zich kan meten aan de grasmeesters van een miljoenenclub
als Ajax: “Wij maken gewoon een heel mooi product met heel weinig middelen. Sinds 2018 gebruiken we geen bestrijdingsmiddelen meer. Als de velden er dan zo bij liggen dat er nauwelijks verkeerde planten

Laatste nieuws in Onkruidwijzer februari 2020

Onkruidwijzer februari 2020. laatste nieuws chemievrij beheerLees de laatste ontwikkelingen over chemievrij werken, door zowel particulieren als professionals die de openbare ruimte, sport- en recreatieterreinen beheren in de eerste Onkruidwijzer van dit jaar (februari 2020)

Vergroot uw kennis met informatie over recent onderzoek (naar de bestrijding van Japanse Duizendknoop).

En grijp uw kans om kosteloos deel te nemen aan de laatste regiobijeenkomsten over chemievrij beheer (Noord-Holland, Utrecht, Gelder- en Flevoland: www.onkruidvergaat.nl/regiobijeenkomsten-chemievrij-beheer-sportgrasvelden

 …

Verhitting van zandgrond als bestrijding van Japanse duizendknoop

De Japanse duizendknoop is een invasieve exoot die dankzij zijn sterke groeikracht inheemse soorten verdringt. Het bestrijden van bovengrondse delen van de Japanse duizendknoop heeft vaak weinig effect, omdat de plant sterke wortelstokken en ondergrondse stengels heeft die opnieuw uitlopen. Wageningen Plant Research, Probos en Tree-O-Logic hebben, in opdracht van Aannemingsmaatschappij Van Gelder en Van den Herik Zuigtechniek, onderzoek gedaan naar een nieuwe verhittingstechniek die door de aannemers is ontwikkeld. Uit deze proeven blijkt dat na behandeling circa 99% van de duizenknoopresten in zandgrond is verdwenen.

 …

Van de voetbalclub in Wolvega tot het Neptunus Family Stadium in Rotterdam

Eerste acht regiobijeenkomsten chemievrij beheer sportgrasvelden erg geslaagd

In de eerste twee maanden van 2020 hebben acht regiobijeenkomsten over chemievrij sportveldenbeheer plaatsgevonden. In elke provincie kan men kosteloos deelnemen aan deze voorlichtingsbijeenkomsten. De reeks is georganiseerd door de BSNC en CLM, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Terreinbeheerders, gemeentes, aannemers, beleidsmakers en adviseurs wisselen ervaring uit over een chemievrije aanpak. Zit u nog met vragen? Kom dan in maart naar de bijeenkomsten in Amstelveen, Woudenberg, Beuningen of Zeewolde (graag vooraf aanmelden).

De regiobijeenkomsten hebben een vast programma met wisselende sprekers. Allereerst licht het ministerie van Infrastructuur …

Regiobijeenkomsten over chemievrij beheer sportgrasvelden van start!


Dagvoorzitter Gerben Zijlstra (Cumela) gaf dinsdag 21 januari in Drenthe de aftrap voor de 12 regiobijeenkomsten over het chemievrij beheren van sportvelden. Ruim 25 (vrijwillige) terreinbeheerders, gemeentes, aannemers, beleidsmakers, adviseurs en experts waren te gast bij Vereniging SVN’69 te Nijeveen. In totaal hebben bijna 300 mensen zich aangemeld voor één van de 12 bijeenkomsten.

Azijn tegen groene aanslag: risico’s voor milieu en gebruiker

Veel mensen gebruiken schoonmaak- of keukenazijn tegen onkruid of groene aanslag op hun terras of oprit, hoewel dit niet is toegestaan. Het RIVM heeft de risico’s van particulier gebruik van azijn voor deze doelen vergeleken met het gebruik van toegelaten middelen. Uit het onderzoeksrapport blijkt dat gebruik van niet-toegelaten azijn tegen groene aanslag risico’s kan opleveren voor het milieu en de gebruiker. 

Risico’s voor milieu

Wanneer er wordt gespoten een niet-toegelaten oplossing met 6,6% azijnzuur is er een risico voor planten in de directe omgeving. Vanaf 36% azijnzuur is er een risico voor waterorganismen, wanneer wordt gespoten op grote, aaneengesloten …

Uitnodiging bijeenkomst ‘Slim aan de slag met invasieve planten’

Ondanks steeds meer beschikbare praktijkkennis, blijven invasieve planten gemeenten voor grote vraagstukken stellen in de openbare ruimte. Welke acties worden ondernomen? Met welk resultaat? Wat kunnen we ervan leren? Tijdens de door Stadswerkregio Zuidwest georganiseerde bijeenkomst ‘Slim aan de slag met invasieve planten’ krijgt u antwoord op deze en andere vragen.

Datum: 16 januari, 13.30

Locatie: Academiesingel 20, 4811 AB Breda

Kosten: gemeentelijke leden gratis, overige leden € 35,00, niet-leden € 295,00

Programma en aanmelden: Stadswerk

 

Stadswerk

Uitnodiging: komt u ook naar één van de gratis regiobijeenkomsten over chemievrij beheer van sportgrasvelden?

Handreiking pesticidenvrij sportgrasbeheer

Kaft Handreiking Pesticidenvrij SportgrasbeheerOp initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft Ernst Bos met medewerking van velen uit het vakgebied de ‘Handreiking Pesticidenvrij Sportgrasbeheer‘ geschreven. Deze handreiking sluit aan op de inspanningen die zijn en worden gemaakt inzake de Green Deal Sportvelden en moet sportveldbeheerders, (hoofd)greenkeepers en terreinmeesters handvatten bieden voor het pesticidenvrij onderhoud van sport- en golfgras. Naast het ideale ontwerp en de aanleg worden verschillende onderhoudsmaatregelen (manier van maaien, beluchten, bemesten, etc.) voor de best mogelijke grasmat besproken. Verder wordt van een groot aantal ziekten, plagen en onkruiden uitgelegd hoe deze chemievrij bestreden kunnen worden.

 

 …

Regiobijeenkomsten chemievrij beheer sportgrasvelden

Regiobijeenkomsten chemievrij beheer sportgrasveldenHoe kunt u uw sportveld chemievrij beheren met behoud van de speelkwaliteit? Deze vraag staat centraal tijdens twaalf regiobijeenkomsten chemievrij beheer van sportgrasvelden. U krijgt concrete handvatten aangereikt om dit zonder gewas-beschermingsmiddelen te doen en kunt vragen stellen aan sportexperts.

Programma (circa 12.30 tot 16.00 uur)

 • Welkom
 • Toelichting wetgeving (ministerie Infrastructuur en Waterstaat)
 • Presentatie Handreiking Pesticidevrij Sportgrasbeheer (sportexpert)
 • Verhaal uit de praktijk
 • Plenaire discussie

Interesse?

In elke provincie is een bijeenkomst, waaraan u kosteloos kunt deelnemen. Voor meer informatie kunt u naar de aanmeldpagina gaan.…

Koop geen decoratieve reuzenberenklauw!

Reuzenberenklauw
Bron: Staatsbosbeheer

Hoewel ze decoratief zijn, mogen de gedroogde takken van de reuzenberenklauw helemaal niet verhandeld worden. Bij het oogsten en vervoeren van gedroogde takken kan het zaad van de plant zich namelijk gemakkelijk verspreiden. De soort levert in de Nederlandse natuur grote overlast op voor de mens (die er flinke brandwonden van kan oplopen) en voor inheemse planten. Koop de takken dus niet wanneer u ze tegenkomt in woonwinkels of bloemenzaken. De NVWA ziet toe op de handhaving in deze handel.

 …

Landelijk protocol ‘Omgaan met Aziatische duizendknopen’

Aziatische duizendknopen zijn invasieve exotische plantensoorten, die schade aan gebouwen en dijken kunnen aanbrengen en bovendien inheemse soorten kunnen verdringen. Door hun sterke groeikracht zijn de planten lastig te verwijderen. Aequator Groen & Ruimte, Stichting Probos en Geofoxx Milieu Expertise hebben daarom een landelijk protocol ontwikkeld over de aanpak van deze duizendknopen. Het protocol biedt handvatten om de planten te beheersen en verwijderen en zo de verspreiding tegen te gaan. Het protocol bestaat uit dertien infobladen die op de website te downloaden zijn.…

Actuele ontwikkelingen in gewasbescherming buiten de landbouw

In de brief van 25 oktober geeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven, mede namens de minister voor Medische Zorg en Sport, meer informatie over de actuele ontwikkelingen rondom het terugdringen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw. Zoals eerder aangekondigd geeft zij toelichting bij de ‘nee, tenzij’ regel voor de afbouw van de bestaande uitzonderingen binnen de ‘Lijst met uitzonderingen in de Regeling’, sportvelden, ProRail en Rijkswaterstaat.…

Gladheid op kunstgrasvelden 

Algen en mos veroorzaken gladheid op kunstgrasvelden, met name op de semi-watervelden. Voor de bestrijding ervan zijn op dit moment twee biociden toegelaten in Nederland. Bestrijding kan echter ook met hete lucht, zoals besproken werd tijdens de bijeenkomst over biociden en sportvelden die in september plaatsvond. Over dit thema verscheen ook recentelijk het rapport ‘Gladheid kunstgras: oorzaak en oplossingen’.
In het rapport brengen onderzoekers de veroorzakers van de gladheid in kaart. Hoewel er meerdere oorzaken zijn, lijkt met name de aanwezigheid van fosfaat (en stikstof) door inwaaien van stof, grond en organische materiaal, een bepalende factor voor

ConGRAS 2019

Op woensdag 30 oktober vindt op Papendal het ConGras 2019 plaats. Deze dag zal draaien om de nieuwste ontwikkelingen in de grasmarkt. Het programma start om 14.00 en bevat ook een dinerbuffet Deelname aan het ConGRAS is gratis voor leden van de BSNC en niet-leden betalen €195,-. Aanmelden kan hier.

Informeren van golfers draagt bij aan beter begrip voor chemievrij werken

Het afgelopen voorjaar is door Jack Grehan, student van Avans Hogeschool, een afstudeeropdracht uitgevoerd – binnen het project Schoon Water voor Brabant – gericht op chemievrij beheer van golfbanen. Zijn project bestond uit twee onderdelen. Als eerste heeft hij verkend welke relaties er zijn tussen fysische en chemische parameters van bodem, gras en water op greens en het vóórkomen van de schimmel-plaag Fusarium. Ten tweede heeft hij golfers geënquêteerd; hoe kijken zij aan tegen chemievrij beheer? De resultaten laten zien dat het informeren en betrekken van de golfers kan bijdragen aan meer begrip voor chemievrij werken en daarmee aan

Nieuwe toolboxkaarten over bestrijding exotische plantensoorten

De twee nieuwste toolboxkaarten voor professionals geven informatie over de preventie en bestrijding van exotische kruidachtige plantensoorten en houtige opslag. Invasieve exoten kunnen inheemse soorten verdringen en zijn vaak lastig te bestrijden. In de toolboxkaarten worden verschillende maatregelen aangedragen.

De toolboxkaarten zijn gemaakt op initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om professionals en particulieren te ondersteunen bij het chemievrij groenbeheer en het verminderen van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het milieu.…

ProRail start proeven met chemievrije onkruidbestrijding.

Spoorbeheerder ProRail wil op zoek naar een chemievrije aanpak om hardnekkige onkruiden als de Japanse Duizendknoop te bestrijden. Dergelijke soorten verdringen inheemse soorten en kunnen verzakkingen van de spoorbermen veroorzaken of systeemkasten van treinbeveiligingsinstallaties in groeien. In december starten proeven in een proeftuin bij station Utrecht Zuilen. Er is ruimte om zes verschillende alternatieve methodes te testen, elk door een verschillende marktpartij. De aanbestedingsprocedure om deel te nemen aan de proef is deze week gestart.…

Veertig procent van de particulieren gebruikt chemische bestrijdingsmiddelen

Het RIVM heeft een consumentenonderzoek uitgevoerd waarin respondenten is gevraagd hoe zij ratten, muizen en groene aanslag bestrijden. Van de particulieren met een tuin of verharding geeft 30% aan geen groene aanslag te bestrijden, treft 27% preventieve of niet-chemische maatregelen en past 43% chemische middelen toe. Ook huishoudelijke producten als schoonmaakazijn vallen onder deze laatste categorie. Een deel van de particulieren gebruikt middelen die niet zijn toegelaten. Ongeveer 40% van de mensen die actie onderneemt tegen ratten of muizen gebruikt hiervoor bestrijdingsmiddelen (rodenticiden). Dit is opmerkelijk omdat het gebruik hiervan niet is toegestaan voor particulieren.

De cijfers staan vermeld in …

Nieuwe factsheets over beheer van golfbanen

Er komt veel kijken bij duurzaam beheer van sportgras (kortgrasvegetatie). De factsheets van de Golfalliantie (NGF, NVG, NGA) dragen bij aan breder en beter begrip en inzicht in deze complexe materie. Er zijn eind september vijf nieuwe factsheets gepubliceerd over de thema’s drainage, zand, beregenen (kwaliteit en kwantiteit) en bemesting. Deze informatiebladen zijn een aanvulling op de informatie over zaken als onkruidbeheer, golfgrassen, organische stof en IPM.…

Landelijke Bijeenkomst Eikenprocessierups

EikenprocessierupsOp 25 september vond de landelijke bijeenkomst eikenprocessierups plaats. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door de samenwerkende partijen van het Kennisplatform Processierups in opdracht van het Ministerie van LNV. De opkomst was groot (er moest zelfs een wachtlijst ingesteld worden) en in de zaal zaten veel mensen uit de praktijk (gemeenten en groenvoorzieners).

Tijdens de algemene plenaire sessie werd weergegeven hoe de eikenprocessierups zich in de zomer van 2019 ontwikkelde en wat de gezondheidsimpact was. Ook werd een prognose gegeven voor 2020: na de stijging de afgelopen jaren worden ook volgend jaar veel rupsen verwacht. Vervolgens waren er drie parallelle sessies …

Kwart van de professionele gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw overtreedt de regels

Afgelopen jaar heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onderzoek gedaan naar de naleving van de gewasbeschermingswetgeving. Een van de onderzochte groepen die vermeld wordt in het bijbehorende rapport zijn de professionals ’buiten de landbouw’; hieronder valt het onkruidbeheer op verharding, groen en sportvelden. Uit het aantal bevindingen en de gegeven waarschuwingen tijdens NVWA inspecties kan worden afgeleid in hoeverre men zich aan de regels houdt.

Inspecties laten zien dat in 73% van de gevallen buiten de landbouw correct gehandeld wordt. Dit cijfer is gebaseerd op 73 risicogestuurde controles en 48 willekeurige inspecties. Bij overtredingen werd veelal aangegeven dat de …

Bijeenkomst Biociden – chemievrij beheer kunstgrasvelden

Op 12 september vond de bijeenkomst Biociden plaats, georganiseerd door Unie van Waterschappen. Belangrijk thema deze dag was het chemievrij beheer van kunstgrasvelden.

Ernst Bos (Ernst Bos Advies) vertelde over het onderhoud van kunstgrasvelden. Hij gaf aan dat zowel onderhoud als gebruik van de velden slijtage veroorzaakt. Bij lozing van water leidt dit tot diverse vormen van milieubelasting: middelen (biociden), organisch materiaal, vezelslijpsel en microplastics. De (semi-)watervelden (hoofdzakelijk hockey) hebben het meest last van algen, dus worden er daar veel biociden gebruikt. 

Bekijk hier de gehele presentatie van Ernst Bos

Jan Vrij (Cumela en ahvrij) vertelde over alternatieven voor het …

Chemievrij sportveldenbeheer in Meppel

In 2020 zullen sportverenigingen hun velden zonder chemische bestrijdingsmiddelen gaan beheren, zoals in de Green Deal van 2015 werd afgesproken. Afgelopen juni bevestigde staatssecretaris van Veldhoven nogmaals vast te houden aan deze datum. Hoewel niet alle sportclubs klaar lijken te zijn voor de omschakeling, zijn er ook verenigingen die het goede voorbeeld geven.

Een van die verenigingen is voetbalclub Alcides uit de gemeente Meppel. Op hun velden worden sinds tweeënhalf jaar geen chemicaliën meer gebruikt. Wethouder Jaap van der Haar legt aan RTV Drenthe uit dat dit o.a. een kwestie van mindset is. Naar chemie grijpen is gemakkelijk. De chemievrije …

Bijeenkomst ‘Slim aan de slag met invasieve planten’

Invasieve planten stellen gemeenten voor steeds grotere vraagstukken in de openbare ruimte. Welke acties worden ondernomen als het gaat om bestrijding en beheersing? Hoe effectief zijn deze maatregelen? Op 9 oktober zullen deze zaken aan bod komen tijdens de door regio Overijssel georganiseerde bijeenkomst ‘Slim aan de slag met invasieve planten’.

Programma: naar huis met een slim 10 stappen beleids- en actieplan
Spreker deze middag is Huub Hiddema van Heat Weed. Hij praat u bij over de laatste wet- en regelgeving en bespreekt verschillende beleidsopties om het areaal invasieve soorten te beheersen of bestrijden. Hierbij komen succesvolle voorbeelden uit binnen-

Nederlandse overheid gebruikt minder chemische bestrijdingsmiddelen

Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat instanties als gemeenten, waterschappen, provincies, defensie, ProRail en Rijkswaterstaat steeds minder chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken. Sinds 2017 mogen overheden en groenbeheerders geen chemische middelen meer toepassen op verhardingen. In 2018 was het gebruik van deze middelen door overheidsinstellingen 82% minder dan vijf jaar geleden.

Op dit moment wordt chemie vooral nog gebruikt om de spoorwegen vrij van onkruid te houden. Het gebruik nam bij ProRail in verhouding veel minder sterk af, met 16%. Het spoor valt onder een van de uitzonderingen in het verbod. Onder beperkte voorwaarden mogen gewasbeschermingsmiddelen …

Bestrijding van de eikenprocessierups

Het is al langer bekend dat eikenprocessierupsen soms grondnesten vormen en daarin verpoppen. Afgelopen jaar bleek dat eikenprocessierupsen in verlengde diapauze kunnen gaan. Ze verblijven dan één of meerdere jaren in de grond als in het vierde larvestadium of als pop. Als gevolg hiervan kunnen er tijdens het seizoen opeens opnieuw uitbraken zijn op plekken waar al eerder preventieve bespuitingen hebben plaats gevonden. Dit maakt de bestrijding van de rupsen een stuk lastiger. Het belang van inspecties neemt toe. Als bekend is dat rupsen de grond in zijn gekropen, kunnen zij bestreden worden door insectparasitaire nematoden in te zetten.…

Tweede onkruidwijzer 2019 beschikbaar

Met onder andere:

 • Verbruiksverbod voor gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden blijft per 2020 gehandhaafd
 • Vier nieuwe toolboxkaarten over chemievrij onkruidbeheer online, naast 3 kaarten voor professionals ook een kaart voor particulieren. Onderzoek van de tuinbranche wijst namelijk uit dat particulieren minder glyfosaat gebruiken, maar meer ongewenste alternatieve middelen.
 • Kort nieuws, met name over de bestrijding van de buxusmotrups, ook in relatie tot mezensterfte.
 • En natuurlijk de Schoon Water Forum selectie, waar ook tips worden gevraagd!

Gebruiksverbod blijft per 2020 gehandhaafd voor gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden

In 2015 hebben sportbonden en terreinbeheerders in de Green Deal sportvelden afspraken gemaakt. Hieronder vallen alle sportvelden van gras, zoals voetbalvelden, golfbanen, tennis- en hockeyvelden.
Afgesproken is dat in 2020 alleen nog gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden gebruikt zouden worden in situaties waarin dat strikt noodzakelijk is. Volgens media zou het verbod worden uitgesteld, omdat de afspraken voor 2020 niet haalbaar zouden zijn. De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 6 juni in de Tweede Kamer duidelijk gemaakt hoe het zit. Ze heeft aangegeven vast te houden aan een verbod per 2020.

Staatsecretaris van Veldhoven geeft aan dat de wetgeving zal …

Toolboxkaarten voor professionals

Naast de toolboxkaarten voor particulieren staan er nu drie nieuwe kaarten voor professionals online:

Chemievrije onkruidbestrijding op niet-verhardingen in openbaar groen en bedrijfsterreinen

Chemievrije onkruidbestrijding op verhardingen

Chemievrij beheer van sportvelden

De kaarten zijn gemaakt op initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en opgesteld door CLM Onderzoek en Advies.

Chemievrije onkruidbestrijding op verhardingen

Voorbeeld uit de kaart ‘Chemievrije onkruidbestrijding op verhardingen’:

Links: lantaarnpaal op verharding. Door de open ruimte kan onkruid zich vestigen, maar is lastig te verwijderen. 

Rechts: lantaarnpaal in verharding met passtuk.

Particulieren gebruiken minder glyfosaat, maar meer ongewenste alternatieve middelen

Via de Green Deal 2017-2020 proberen alle tuinretailers, leveranciers van gewasbeschermingsmiddelen en overheid samen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in particuliere tuinen te verminderen.
Tuinbranche Nederland heeft een infographic opgesteld waarmee zij de Tweede kamer tijdens een debat op 24 april hebben geïnformeerd over de doelen die bereikt zijn. Zo is het gebruik van chemische middelen gedaald, maar wijken veel consumenten nu uit naar alternatieven, zoals schoonmaakzijn. Deze zijn echter schadelijk voor het water- en bodemleven. Ook mogen zij volgens de wet niet toegepast worden bij bestrijding van onkruid. Beter is het om bij de aanleg van uw tuin al te 

De buxusmotrupsen komen er weer aan!

Tuincentra stoppen met de verkoop van buxus vanwege de buxusmot
Sinds de buxusmot zich de afgelopen jaren in grote getale vanuit het zuiden over Nederland verspreidde, staan vele buxushagen er troosteloos bij. Een groot aantal Nederlandse tuincentra heeft inmiddels de buxus uit hun assortiment gehaald, omdat steeds minder consumenten de plant kopen. Er zijn weinig effectieve middelen tegen de buxusmot en steeds meer tuineigenaren deinzen ervoor terug om chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken. De tuincentra kunnen klanten adviseren over alternatieven, zoals de taxus of Japanse hulst.

Help het onderzoek naar mezensterfte
Wanneer bestrijdingsmiddelen worden ingezet tegen de buxusmot, is er

Praktijkdag bestrijding Aziatische duizendknopen

Op 9 mei organiseren Natuur & Ruimte, invasieve exoten B.V. en Stichting Probos in samenwerking met de Renkumse duizendknoopbrigade een praktijkdag over de bestrijding van Aziatische duizendknopen. Tijdens deze dag worden een groot aantal duurzame niet-chemische bestrijdingsmethoden in het veld gedemonstreerd. Specialisten geven uitleg over de effectiviteit en toepasbaarheid van de gebruikte methodes. Daarnaast wordt verteld hoe de verspreiding van plantmateriaal, als gevolg van een bestrijdingsbehandeling, kan worden voorkomen en hoe de snelheid waarmee duizendknopen zich uitbreiden kan worden gemeten. Er worden een aantal locaties bezocht waar bestrijdingsmethoden zijn toegepast en waar het resultaat kan worden beoordeeld. Klik hier voor …

Evaluatie milieuvriendelijke onkruidbestrijding op recreatieterreinen

Recreatiebedrijven hebben tot 2020 de tijd om over te stappen op chemievrij onkruidbeheer (Green Deal Gebruik gewasbeschermingsmiddelen sportvelden); vanaf dat jaar is het gebruik van pesticiden in deze sector verboden. Vijftien RECRON-leden hebben gedurende 3 jaar pilots gedaan met verschillende behandelmethoden, om te kijken wat het beste bij hun bedrijfssituatie past. Het gebruik van heet water blijkt de populairste aanpak. De geleerde lessen zijn gebundeld in een tussenrapportage (pdf, juni 2018).

Goed en passend chemisch onkruidbeheer is van vele factoren afhankelijk. Recreatiebedrijven kunnen dan ook het best zo snel mogelijk met kleinschalige experimenten beginnen om te zien wat bij hun …

Uitbesteding groenonderhoud: verplicht zonder chemie

Brief Uitbesteding groenonderhoud - verplicht zonder chemieWanneer het onderhoud van een bedrijfsterrein of tuin uitbesteed wordt, is het belangrijk voor de opdrachtgever om te weten dat sinds een aantal jaren het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door hoveniers of groenvoorzieners is verboden. Dit verbod draagt bij aan een betere waterkwaliteit en bescherming van kwetsbare groepen in onze samenleving.

Onkruidvergaat.nl heeft namens de Unie van Waterschappen, Vewin, het ministerie van IenW en Stichting NCO een brief opgesteld die u hierover informeert. De brief kan door hoveniers en groenvoorzieners uitgereikt worden aan hun klanten.

Nieuwe toolboxkaart over wet- en regelgeving

Naast toolboxkaarten voor particulieren is nu de eerste kaart voor professionals beschikbaar: ‘1. wet- en regelgeving gewasbeschermingsmiddelen . U krijgt meer informatie over het gebruiksverbod, enkele uitzonderingen daarop en de handhaving ervan. Na het lezen bent u helemaal op de hoogte van de huidige stand van zaken omtrent wet-en regelgeving op dit terrein.

De toolboxkaarten zijn gemaakt op initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. CLM ontwikkelt op dit moment kaarten voor professionals over chemievrij werken op sportvelden, verharding, groen, bestrijding van bomen en houtige kruiden en bestrijding van kruiden. Ook komt er een kaart voor particulieren met …

Bijeenkomst: Beheer Amerikaanse vogelkers

Op 30 april maakt u kennis met de nieuwe beslisboom voor het beheer van Amerikaanse vogelkers. Hierin wordt uitgewerkt wanneer het zinvol is om te bestrijden en in welke gevallen met aanpassing van het reguliere beheer dominantie kan worden voorkomen. De onuitroeibaarheid, de hoge bestrijdingskosten en de veranderde kijk op het functioneren van deze boomsoort in bosecosystemen waren de aanleiding voor Provincie Gelderland om deze beslisboom te laten ontwikkelen.

Datum: 30-04-2019, inloop 12.30
Locatie: Veluwe Natuurcentrum, Groot Ginkelseweg 2a, 6718 SL Ede
Aanmelding: via de site van de BVNE

 …

Praktijkdag en theoriecursus chemievrije bestrijding Aziatische duizendknopen

Theoriecursus chemievrije bestrijding Aziatische duizendknopen
Op 21 maart 2019 organiseert Natuur & Ruimte, invasieve exoten BV, weer de ééndaagse cursus “Chemievrije bestrijding van Aziatische duizendknopen”. In de cursus worden de resultaten van recent in het land uitgevoerde pilots toegelicht. Joyce Penninkhof van Stichting Probos presenteert de resultaten van de landelijke praktijkproef met de bestrijding van Aziatische duizendknopen en de beslisboom voor de bestrijding van deze planten. Henny Tax deelt zijn ervaring met het opzetten van de duizendknoopbrigade in de gemeente Renkum en de speciaal voor de vrijwilligers ontwikkelde app. Aan de hand van een analyse van sterke en zwakke kanten …

Bijeenkomst: Pesticidevrij beheer golfbanen, belemmering of kans?

Schoon Water voor Brabant nodigt u van harte uit voor een informatiebijeenkomst over pesticidevrij beheer van golfbanen op 9 april aanstaande. Samen met greenkeepers, managers, onafhankelijke experts en de toeleverende industrie werken we binnen het project Schoon Water voor Brabant aan pesticidevrij beheer. Ervaringen opdoen, kennis delen en leren van elkaar staan centraal. Naar verwachting mag vanaf 2020 geen pesticide meer gebruikt worden op golfbanen. Enkele banen laten zien dat dit kan. Tijdens de bijeenkomst delen experts en ervaringsdeskundigen hun kennis en ervaring met u. Er is ruim gelegenheid om uw vragen te stellen en met experts in gesprek te …

Bijeenkomst: Recreatie en sport, op weg naar chemievrij beheer

Schoon Water voor Brabant nodigt u van harte uit voor een informatie-bijeenkomst over pesticidevrij beheer van sport- en recreatieterreinen. Samen met onder andere gemeenten, sportveldbeheerders, groenvoorzieners en hoveniers werken we binnen het project Schoon Water voor Brabant aan pesticidevrij beheer. Zowel voor de sport als voor de recreatieve sector geldt vanaf 2020 waarschijnlijk een verbod op het gebruik van pesticiden.
Verschillende sportparken en recreatieterreinen in Brabant laten in praktijk zien dat beheer goed mogelijk is zonder pesticiden. Tijdens de informatie-bijeenkomst delen deze partijen hun ervaringen met u. Daarnaast wordt u nader geïnformeerd over de wetgeving. Er is ruim gelegenheid om …

Minder ontwormingsmiddelen bij vee betekent meer biodiversiteit

Veehouders en natuurbeheerders geven vee ontwormingsmiddelen om de dieren te beschermen tegen wormen. Die middelen komen via de mest in de bodem of het water terecht, ook in natuurgebieden. Dat kan negatief uitpakken voor de biodiversiteit. In december zijn twee bijeenkomsten georganiseerd over dit thema, binnen het project Schoon Water voor Zeeland. Belangrijk doel was het delen van kennis over de impact van de middelen en over alternatieve maatregelen. Zo is het mogelijk om het gebruik van ontwormingsmiddelen terug te dringen door slim weidemanagement, aanwezigheid van antiparasitaire kruiden en goede dierverzorging.

De powerpoint presentaties met achtergrondinformatie en alternatieven zijn te …

Gewasbeschermingsmiddelen en biociden op kunstgrasvelden

Rapport BSNC & STOWA

Op kunstgrasvelden, en vooral hockeyvelden, tennisbanen en korfbalvelden, kan aangroei van algen en mossen zorgen voor gladheid en daardoor gevaarlijke situaties voor de sporters. BSNC en STOWA hebben een verkennende studie gedaan om een beeld te krijgen van de gebruikte middelen, de mogelijke effecten op de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en de wijze van bestrijding van algen en mossen op deze velden. Naast mechanische bestrijding blijken verschillende chemische middelen te worden ingezet voor dit doel. Deze middelen zijn veelal niet toegelaten voor dit gebruik. Dit verdient aandacht en daarom wordt als vervolg op dit …

Toolboxkaarten online

De eerste toolboxkaarten staan online en zijn toegespitst op de volgende thema’s:

-Voorkom ongewenste kruidgroei op verhardingen
-Voorkom ongewenste kruidgroei in groenzones
-Maatregelen om ziekten en plagen te voorkomen en in toom te houden
-Maatregelen om de impact van de buxusmot in te perken

De kaarten zijn gemaakt op initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Velt (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren) heeft bovenstaande kaarten voor particulieren opgesteld. CLM ontwikkelt op dit moment kaarten voor professionals over chemievrij werken, wetgeving en bestrijding van ziekten en plagen, in samenwerking met betrokken brancheverenigingen. Deze zullen volgend jaar op de site verschijnen.…

Invasieve exoten, tuin er niet in!

In de problematiek rondom invasieve exoten geldt “voorkomen is beter dan genezen”. Daarom is het aan te raden zorgvuldig met exoten om te gaan en ze niet in de natuur weg te gooien, aan te planten of los te laten. Eind 2018 is de actie “Invasieve Exoten, tuin er niet in” gestart. Op www.tuinernietin.nl kunt u terecht voor meer informatie over de risico’s van exoten. De site geeft tips voor particulieren (tuinder, liefhebber en reiziger) en professionals (natuurgids, docent en beheerder). Er is bovendien campagnemateriaal te downloaden met algemene informatie, landschapsspecifieke tips, de tien beruchtste exoten en een overzicht …

Tuincentra geven nog te vaak het advies om te spuiten

Tuincentra adviseren nog te vaak gewasbeschermingsmiddelen.
Schap met gewasbeschermingsmiddelen.

Bij woekerend onkruid in de tuin kun je je als particulier wenden tot het tuincentrum. In 2017 werd de Green Deal ‘Verantwoord particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen’ getekend. Deze Deal, die onder andere door De Tuinbrache Nederland werd ondertekend, heeft als doel om particulieren bewuster te maken van een milieuvriendelijke aanpak van onkruid. Velt (vereniging voor ecologisch leven en tuinieren) was benieuwd of er, een jaar na ondertekening, een effect merkbaar was en stuurde daarom ‘mystery shoppers’ naar verschillende tuincentra. De resultaten van het onderzoek zijn schokkend: in 81% van de winkels wordt meteen een herbicide aangeraden bij …

Ins en outs van heetwatertechniek

Een veelgebruikte manier van niet-chemische onkruidbestrijding is het toepassen van heet water.
Niet elke plant reageert echter even goed/slecht op warm water. De beste resultaten worden geboekt bij jonge planten.
Daarnaast zijn bepaalde plantensoorten vatbaarder voor de heetwatertechniek dan anderen.
Ook het moment van toepassing is van invloed op de effectiviteit van de waterbehandeling.
Bijna alle plantensoorten worden beter bestreden bij behandeling in de namiddag, in vergelijking met een behandeling in de ochtend.

Cursusdag chemievrije bestrijding van Aziatische duizendknopen

Een aantal invasieve exoten is moeilijk te bestrijden, waaronder duizendknopen. Natuur & Ruimte invasieve exoten B.V. organiseert een cursusdag over de chemievrije bestrijdingsmethoden van Aziatische duizendknopen. Onderdelen van het programma zijn de resultaten van de landelijke praktijkproef van Probos, de ervaringen uit Engeland en veelbelovende nieuwe bestrijdingsmethoden. De cursus vindt plaats op 8 november en 6 december 2018.

Meer info
Uitnodiging cursus chemievrije bestrijding Aziatische duizendknopen (pdf), met programma, locatie en kosten.
Nieuwsbrief Natuur & Ruimte (pdf)

Praktijkproeven heetwaterbestrijding Japanse duizendknoop

Stichting Probos en de provincie Gelderland zijn een praktijkproef gestart waarbij het effect van heet water als bestrijding van de Japanse duizendknoop wordt onderzocht.
Op 35 proefplots wordt heet water in de bodem of stengels van de exoot geïnjecteerd. Hierdoor verzwakken wortels en stengels en is de plant vatbaarder voor schimmels.
De proef loopt vijf jaar en zal inzicht geven in de effectiviteit en kosten van de behandeling. Lees hier het originele persbericht.

Meld u aan voor de Beheerdersdag

Op vrijdag 28 september 2018 vieren we de 10e editie van de Beheerdersdag, dé kennis- en netwerkdag voor bos- en natuurbeheerders. Het evenement vindt plaats op Landgoed Mariënwaerdt in Beesd. Gedurende de dag zijn er tal van workshops, over onder andere exotenbestrijding zonder gif, klimaatslim bosbeheer en de aankomende veranderingen in de gedragscode bosbeheer. Het gehele programma en tickets vindt u op www.beheerdersdag.nl.…

Advies: koop geen Polygonumstokken (Japanse Duizendknoop)

De Japanse Duizendknoop (Fallopia japonica) vormt de laatste jaren een steeds groter probleem in veel gemeenten. De plant is een ‘invasieve exoot’, die met zijn diepe en sterke wortelstelsel een bedreiging kan vormen voor funderingen van tunnels, gebouwen, wegen en vastgoed en voor de stabiliteit van dijken en oever. Bestrijding is moeilijk. Sommige gemeenten besluiten zelfs het omstreden middel glyfosaat in te zetten. Ondertussen zijn in sommige tuincentra en bij bloemisten delen van deze plant, de zogenaamde Polygonumstokken te koop. Deze stokken worden gebruikt in bloemstukken. CLM Onderzoek en Advies raadt aan om deze stokken niet langer te kopen.

Stop

Onkruidmachineproducenten bespreken twee jaar Green Deal

Sinds het verbod op professioneel gebruik van bestrijdingsmiddelen en de Green Deals zijn groenbeheerders massaal overgestapt op niet-chemische methoden, zoals het gebruik van borstels, vuur, hete lucht, stoom en warm water. Doordat de machines op steeds grotere schaal worden gebruikt komen ook steeds meer verbeterpunten aan het licht. Machinebouwers zijn dan ook volop aan het innoveren en proberen hun machines zo efficient en gebruiksvriendelijk mogelijk te laten werken, zo vertellen een aantal leveranciers in een artikel in ‘Stad en Groen’. Daarnaast worden beheerders handiger in het toepassen van een niet-chemische aanpak. Er komt meer besef dat ook preventieve maatregelen …

Onkruidbestrijding met hergebruikte grondstoffen

In de gemeente Haarlemmer beheerst Loonbedrijf Roodenburg het onkruid met hergebruikte grondstoffen.
Loonbedrijf Roodenburg zegt:
“Bij het onkruidbranden werken we met groen gas, ontstaan bij de vergisting van gft-afval. Het bijkomende handwerk met de heetwaterlans doen we met water dat is verwarmd met citrusbrandstof, een soort dieselolie die ontstaat als biogas geschikt wordt gemaakt voor levering op het aardgasnet.”
Zij vinden het een prachtige complete vorm van recycling. Lees het hele artikel geplaatst in tijdschrift GRONDIG (4/2018)

Chemievrij bestrijden van algen op kunstgrasvelden goed mogelijk

Chemievrij beheer van sportvelden is speerpunt in Schoon Water voor Brabant en Schoon Water Zeeland. De nadruk daarbij ligt op natuursportvelden. Ook op kunstgrasvelden is chemievrij beheer mogelijk. Dit bleek tijdens een bijeenkomst op 21 juni jl. over algenbestrijding op kunstgrasvelden, georganiseerd door de BSNC. Belangrijke conclusie van de bijeenkomst is dat op veel kunstgrasvelden op dit moment algen en mossen chemisch worden bestreden, maar dat bestrijding goed mogelijk is zonder gebruik van chemische biociden en/of gewasbeschermingsmiddelen.

De NVWA gaat verbod op gewasbescherming buiten landbouw controleren 

Sinds 1 november 2017 geldt een verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw, zoals bij het beheer van openbaar groen. Dit verbod is een verscherping van het verbod op professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen, uit maart 2016.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) kondigt aan dit verbod actief te controleren. Er zullen fysieke en administratieve inspecties uitgevoerd worden bij o.a. hoveniers en groenaannemers. Inspecteurs kunnen besluiten een monster te nemen dat in het laboratorium onderzocht wordt op de aanwezigheid van werkzame stoffen van chemische bestrijdingsmiddelen. Ook uitzonderingssituaties uit de regeling gewasbescherming, die bijvoorbeeld gemaakt zijn omwille …

Duurzaam tuinadvies en (h)eerlijke onkruidrecepten

Last van zevenblad in de tuin? Maak er een heerlijke soep van! Het recept vind je op de website van ‘Ons water uit de Drentsche Aa’, die vol staat met tal van tips over duurzaam tuinieren. Zo vind je hier ook een filmpje met milieuvriendelijke tuinadvies van een ecologisch hovenier, uitleg over de verschillen tussen wieden, schoffelen en steken en een lijstje tips om slakken uit je tuin te weren. Hier kunt u de hele website bekijken.

Golfbaan Liemeer in Nieuwveen in actie voor de bij

Als nieuwe partner in het project Bee Deals wil de golfbaan Liemeer een bijdrage leveren aan de leefomgeving van wilde bijen. Om dat te laten zien waren de Bee Deals partners te gast op de golfbaan en bekeken zij de bijvriendelijke maatregelen, zoals het inzaaien van bloemrijke randen langs de watergangen en de wandelpaden.In Bee Deals kunnen uiteenlopende partijen, van fruitteler tot supermarkt, van waterschap tot imkersvereniging en van drinkwaterbedrijf tot golfbaan, in gezamenlijkheid veel voor de bijen doen. Lees het gehele artikel –>

Impressie studiedag Green Deal Sportvelden

In de Green Deal Sportvelden (GDS) is een duidelijke afspraak gemaakt: vanaf 2021 is het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen bij de aanleg en het onderhoud van sportvelden niet meer toegestaan. Op initiatief van BSNC, VHG en CUMELA Nederland organiseert de Taskforce Green Deal Sportvelden een aantal studiedagen om de achterbannen actief voorbereiden op het chemievrij beheer per 2021. De eerste studiedag leverde veel goede ideeën en aandachtspunten op. De aanwezigen concludeerden onder meer dat invoering op korte termijn van een verbod op het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen goed is. Want: ‘dan gaat iedereen pas echt nadenken en aan de slag’.…

Lancering online beslisboom bestrijding duizendknoop

Stichting Probos heeft een online beslisboom ontwikkeld die terreinbeheerders handvatten biedt voor voorkoming van verspreiding van duizendknoop en helpt om keuzes te maken in de bestrijdingsmethoden en bestrijdingsnoodzaak. …

Tuintips van Velt over pesticidevrij tuinieren

Velt publiceert regelmatig nuttige filmpjes met tips over pesticidevrij tuinieren, bijvoorbeeld over:

 • Hoe verwijder je onkruid van verhardingen?

 • Hoe zorg je voor natuurlijke vijanden van plaaginsecten?

 • Wat doe je tegen slakken?

Symposium invasieve exoten: presentaties en verslagen beschikbaar

Een symposium over invasieve exoten voor en door terreinbeheerders is gehouden op donderdag 8 februari 2018 in Nijkerk. Het symposium was georganiseerd door Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren. Op www.vbne.nl/nieuwsbericht/succesvol-terreinbeheerderssymposium-invasieve-exoten vindt u presentaties en verslagen over de bestrijding van onder andere Amerikaanse vogelkers, Reuzenberenklauw, Duizendknopen, Reuzenspringbalsemien, Trosbosbes, Watercrassula en Zonnebaar. Veel soorten kunnen bestreden worden met beter beheer en zonder het gebruik van pesticiden.…

Lancering Innovatienetwerk Green Deal sportvelden. Doet u mee?

Innovatienetwerk Green Deal Sportvelden, logoDe Green Deal Sportvelden (GDS) heeft als doel ervoor te zorgen dat vanaf 2020 geen gewasbeschermingsmiddelen meer worden gebruikt op sportvelden. Er is nu een platform waar belanghebbenden zich kunnen melden om mee te helpen dit doel te bereiken: het Innovatienetwerk. Dit platform biedt de mogelijkheid voor iedereen, die niet direct als ondertekenaar is betrokken, bij te dragen aan het vinden van oplossingen. Via het Innovatienetwerk wil de GDS u betrekken om samen te werken aan innovatie en aan het vaststellen van best practices. …

Factsheet Veilig verwerken Japanse duizendknoop

De Branchevereniging Organische Reststoffen (BVOR) heeft een nieuwe factsheet uitgegeven over het veilig verwerken van Japanse duizendknoop. De Factsheet Verantwoorde verwerking van Japanse duizendknoop gaat met name over de veilige afvoer en verwerking van de restanten: op welke wijze kunnen maaisels met Japanse duizendknoop zodanig worden verwerkt dat de kiemkracht verdwenen is.

Effectieve bestrijding bestaat uit maatregelen op de plaats waar Japanse duizendknoop groeit en uit veilige afvoer en verwerking van de restanten. Uit de praktijkproef Bestrijdingsproef Duizendknoop blijkt dat o.a. uittrekken, afgraven en afdekken effectieve methoden zijn.…

Al meer dan 10.000 bezoekers onkruidvergaat.nl

OnkruidVergaat.nl voorziet duidelijk in een behoefte: al meer dan 10.000 bezoekers hebben sinds 2016 de site bezocht. Bezoekers bekijken elke sessie gemiddeld ruim 3 pagina’s, zodat tot nu toe ruim 33.000 pagina’s bezocht zijn.

Ook de OnkruidWijzer blijkt een schot in de roos: twee weken geleden gelanceerd en nu al ruim 150 abonnees die zich hebben aangemeld om iedere vier maanden de laatste informatie over chemievrij beheer te ontvangen.

Nog niet geabonneerd op de OnkruidWijzer? Aanmelden kan natuurlijk alsnog!

Eerste OnkruidWijzer OnkruidVergaat.nl: heeft u zich al aangemeld?

De OnkruidWijzer bundelt het laatste nieuws van Onkruidvergaat.nl en het Schoon Water Forum voor iedereen die pesticidevrij wil werken: hoveniers, groenvoorzieners, sportveldbeheerders, green keepers, particulieren, bedrijfseigenaren, beleidsmakers, wegbeheerders, machinebouwers, studenten en adviseurs. Lees de eerste editie van de onkruidwijzer online, die onlangs is verschenen.
De Onkruidwijzer wordt drie keer per jaar verstuurd. Ook ontvangen? Meld u aan voor de Onkruidwijzer-nieuwsbrief.…

Eindresultaten Praktijkproef Bestrijding Duizendknoop

Aziatische duizendknopen zijn invasieve uitheemse plantensoorten die zeer moeilijk te bestrijden zijn. Ze rukken steeds verder op in onder meer natuurterreinen, bermen, tuinen, plantsoenen en tussen verhardingen, waar ze onder andere de oorspronkelijke vegetatie verdringen. Daarnaast zorgen ze voor economische schade doordat bijvoorbeeld stabiliteit van dijken en taluds wordt verminderd, het maaibeheer dient te worden aangepast en de enorm groeikrachtige wortelstokken verhardingen, funderingen en rioleringen kunnen beschadigen.

In de periode 2012-2017 heeft Probos met 31 terreinbeheerders op 120 groeilocaties verschillende bestrijdingsmethoden getest. Per locatie werd één van de onderzochte bestrijdingsmethoden toegepast: afdekken, intensief maaibeheer, chemische bestrijding met glyfosaat, behandeling met …

Leer ecologisch tuinieren met de Velt-app Tuintalent

Velen zijn het erover eens: pesticiden zijn schadelijk voor onze gezondheid en natuur. Bovendien zijn ze overbodig in een gezonde tuin. Maar hoe doe je dat dan: je terras, oprit of (moes)tuin op een natuurlijke manier onderhouden?

Met de app Tuintalent leer je alles over ecologisch tuinieren. Zo maak ook jij van je terras, oprit of tuin een wonderlijk plekje. En dat helemaal met respect voor plant en dier.

Je kunt Tuintalent gratis downloaden voor je smartphone,  zowel voor Android (Play store) als iOs (App store).…

Publicaties en factsheets van de Golfalliantie overzichtelijk beschikbaar

Recent heeft De Golfalliantie (NGF, NGA en NVG) een groot aantal artikelen, die verschenen zijn in diverse tijdschriften, overzichtelijk beschikbaar gesteld: www.golfgezondgroen.nl/pagina/9/publicaties.html. De artikelen gaan over pesticidevrij onkruidbeheer en daaraan gerelateerde onderwerpen.
Ook is een achttal ‘factsheets’ beschikbaar gesteld: www.golfgezondgroen.nl/pagina/12/factsheets.html. Onafhankelijk adviseur Ernst Bos heeft deze opgesteld, over onderwerpen als golfgrassen, licht & lucht, water en lucht in de bodem en structurele speelkwaliteit.…

Presentaties beschikbaar van werksessies chemievrij onkruidbeheer 2017

Onder de titel ‘Samen werken aan de volgende stap in onkruidbeheer’ heeft een groot aantal organisaties in het najaar van 2017 vier ‘Werksessies Chemievrij onkruidbeheer’ verzorgd. De werksessies bestonden uit een informatiemarkt en diverse korte presentaties.

Op de werksessies waren verschillende doelgroepen aanwezig, met allemaal een eigen rol in chemievrij onkruidbeheer, zoals: uitvoerders, ambtenaren van gemeenten, ministeries en Rijkswaterstaat, machinebouwers, adviseurs, natuurorganisaties en beheerders van sportvelden, golfbanen en recreatie-bedrijven.
Onderwerpen die centraal stonden waren:

 • pesticidevrij beheer van verharding en groen
 • bestrijding van invasieve exoten
 • pesticidevrij beheer voetbalvelden en golfbanen
 • wetgeving
 • portal onkruidvergaat.nl
 • Schoon Water Forum
 • bestekken en borging duurzaam (on)kruidbeheer

1 november: Verbod gebruik gewasbeschermingsmiddelen op ‘overige terreinen’ voor professionele gebruikers

Met ingang van 1 november 2017 geldt het verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op ‘overige terreinen‘ voor professionele gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen.
Wetsbesluit zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-55089.html

In een ministeriële regeling, gepubliceerd op 3 oktober 2017, is een aantal uitzonderingen op dit verbod opgenomen. Uitgezonderd is een aantal planten, zoals Japanse duizendknoop. In artikel I, punt F van het wetsbesluit zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-55089.html leest u welke uitzonderingen nog meer gelden. Ook is een toelichting op deze regeling beschikbaar.

Onkruidvergaat.nl stimuleert pesticidevrij onkruidbeheer. Alternatieve voor pesticiden, ook voor deze uitzonderingen, zijn in veel gevallen mogelijk. Heeft u vragen? Stel deze op het Schoon Water

Cursusdag pesticidevrije bestrijding van duizendknopen

Een aantal invasieve exoten zijn moeilijk te bestrijden, waaronder duizendknopen. Natuur & Ruimte invasieve exoten organiseert een cursus over de chemievrije bestrijdingsmethoden van Aziatische duizendknopen. De cursus wordt georganiseerd  in samenwerking met onder andere Stichting Probos, de gemeenten Amersfoort en Rheden en Stichting Landschapsbeheer Gelderland en vindt plaats op 23 november 2017.

Meer info
Uitnodiging Cursus chemievrije bestrijding Aziatische duizendknopen (pdf), met programma en kosten
Nieuwsbrief Natuur & Ruimte met achtergrondinformatie.over invasieve exoten (pdf)…

Werksessies chemievrij onkruidbeheer 2017

Onder de titel ‘Samen werken aan de volgende stap in onkruidbeheer’ organiseert een groot aantal organisaties dit najaar Werksessies Chemievrij onkruidbeheer. Zoekt u ook naar handvatten in chemievrij onkruidbeheer? Bezoek dan één van de bijeenkomsten die verspreid over het land worden aangeboden.

Groeit het onkruid in uw gemeente ook te hard? Blijven de kosten voor het beheer maar stijgen? Krijgt u het werk niet op de juiste beeldkwaliteit? Wilt u op uw recreatieterrein op een goede manier de boel netjes houden? Deze en andere vragen staan centraal tijdens de werksessies chemievrij onkruidbeheer.

De werksessies zijn interessant voor uitvoerders. Naast verharding …

OnkruidVergaat.nl: Kennisportaal voor pesticidevrije bestrijdingsmethodes buiten de landbouw

onkruidvergaat-nl-logo

Vanaf november 2017 geldt een verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen op onverharde terreinen door professionele gebruikers buiten de land- en tuinbouw. Vanaf 31 maart 2016 gold dat al op verhardingen. Afbouw van gebruik door particulieren krijgt ook aandacht. Er zijn inmiddels voldoende technieken en methoden om onkruid zonder pesticiden te bestrijden maar kennis (en ervaring) ontbreekt soms nog. Ook worden voortdurend nieuwe inzichten opgedaan, bijvoorbeeld in de bestrijding van invasieve planten. Wilt u deze en nog veel meer informatie snel en overzichtelijk bekijken? Bezoek dan www.onkruidvergaat.nl

Heeft u zelf informatie, kennis of ervaring? Dan roepen wij u op deze

Bijeenkomst: Pesticidevrij beheer natuurgrasvelden

Dit jaar zijn de adviesbureaus CLM en Eco Consult gestart, samen met de Natuur en Milieufederatie Drenthe en Natuur en Milieu Overijssel met het driejarig project “Implementatie chemievrij sportveldenbeheer: Drenthe en Overijssel”. Vanuit de Green Deal sport hebben beheerders van sportvelden tot 2020 de tijd om over te schakelen naar pesticidevrije sportveldenbeheer. Beheerders van sportvelden kunnen zijn: medewerkers van een gemeenten, vrijwilligers van een sportvereniging of uitvoerders (groenvoorzieners). Na 2020 geldt een verbod op het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, wellicht met enkele uitzonderingen.

Momenteel zijn in het kader van het project pilots in uitvoering binnen de gemeenten Meppel, Deventer, Wierden …

Augustus is vliegende insecten maand

FruitvliegenWespen, mieren, muggen en (fruit)vliegen komen in augustus massaal tevoorschijn. 1 op de 5 Nederlanders grijpt naar chemische middelen om klein ongedierte te bestrijden, zo blijkt uit onderzoek van Milieu Centraal. Op hun site staan 6 tips om zoemers uit je buurt te houden zonder gif: www.milieucentraal.nl/nieuws/2017/augustus-vliegende-insectenmaand-6-tips/

Ook onkruidvergaat.nl heeft een aantal pesticidevrije tips tegen insecten: www.onkruidvergaat.nl/ongewenste-dieren/

Mocht u na het lezen van deze informatie nog een vraag hebben, stel deze dan via het Schoon Water forum: www.schoon-water.nl/forum/
Als u vernieuwende pesticidevrije tips heeft om insecten te bestrijden, dan zijn wij blij als u deze deelt via het forum.

Samen werken aan de volgende stap in onkruidbeheer

 • samen-werken_onkruidbeheerGroeit het onkruid in uw gemeente ook te hard?
 • Blijven de kosten voor het beheer maar stijgen?
 • Krijgt u het werk niet op de juiste beeldkwaliteit?
 • Wilt u op uw recreatieterrein op een goede manier de boel netjes houden?

Kortom: zoekt u ook naar handvatten in chemievrij onkruidbeheer?

Deze en andere vragen staan centraal tijdens de werksessies chemievrij onkruidbeheer.

CLM Onderzoek en Advies en Ecoconsult zijn betrokken in de uitvoering van dit project.

 …

Vlaams verbod voor particulieren op gebruik glyfosaat

Op voorspraak van Joke Schauvliege (Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw) en Jo Vandeurzen (Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin), heeft de Vlaamse regering op vrijdag 14 juli 2017 besloten dat het gebruik van de onkruidverdelger glyfosaat door particulieren verboden is. Dit verbod gaat in op 19 juli 2017, de dag na publicatie van het besluit in het Belgisch staatsblad. Lees de volledige wettekst Vlaams glyfosaat verbod voor particulieren in het Belgisch Staatsblad.

Wat houdt het verbod in?
Op terreinen gebruikt door particulieren mogen geen glyfosaathoudende pesticiden meer toegepast worden door amateurgebruikers. Professionele gebruikers mogen dit nog …

Overzicht van niet-chemische onkruidbestrijdingstechnieken voor particulieren

Er zijn chemische bestrijdingsmiddelen die u kunnen helpen bij het onkruidvrij houden van de bestrating in uw tuin. Dit is ongewenst, want deze middelen kunnen terecht komen in ons water. Gelukkig zijn er niet-chemische technieken (apparatuur) te koop die u helpen om eenvoudig en snel het onkruid te verwijderen. De volgende staan in het onderstaande overzicht beschreven: branders, heet water, stoom en mechanische onkruidborstels.

Overzicht van niet-chemische onkruidbestrijdingstechnieken

Hoveniers, aannemers en gemeenten bekend met verbod

96% van de hoveniers, aannemers en gemeenten is bekend met het verbod op gebruik gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen. Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Een aanbeveling is om meer controles uit te voeren op naleving van het verbod. Dit gaat in 2017 ook gebeuren.
Lees het hele rapport op: https://www.nvwa.nl/documenten/plant/gewasbescherming/gewasbescherming/publicaties/rapportage-gewasbescherming-enquete-verbod-gebruik-gewasbeschermingsmiddelen-op-verhardingen

Minder gif in de tuin: Green Deal verantwoord particulier gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Nederland, Hazerswoude-Dorp, 09-02-2017. Foto Wiebe Kiestra Vier partijen ondertekenen de Green Deal in Hazerswoude.
Nederland, Hazerswoude-Dorp, 09-02-2017.
Foto Wiebe Kiestra
Vier partijen ondertekenen de Green Deal in Hazerswoude.

Op 9 februari 2017 is de Green Deal verantwoord particulier gebruik gewasbeschermingsmiddelen getekend. Deelnemende partijen (naast het Rijk) zijn Tuinbranche Nederland (branche-organisatie voor tuinwinkels en toeleveranciers), Raad Nederlandse Detailhandel (koepelorganisatie van de non-food detailhandel) en Nefyto (branche-organisatie voor producenten van gewasbeschermingsmiddelen). Plaats van handeling was de Garden retail-experience in Boskoop, waar de sector zich opmaakte voor het tuinseizoen van 2017.

De ondertekening van deze Green Deal is een belangrijke stap om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw te verminderen.  Doelstelling is dat onnodige blootstelling aan …

Samenvatting nationale bijeenkomsten: niet-chemische onkruidbestrijding op verharding 2016

In het najaar van 2016 zijn vier bijeenkomsten georganiseerd voor gemeenten, groenvoorzieners, aannemers, adviseurs en ander geïnteresseerden. Op deze bijeenkomsten is kennis en ervaring gedeeld over niet-chemische onkruidbestrijding op verharding. De bijeenkomsten zijn georganiseerd door CUMELA Nederland, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Stadswerk, Vereniging voor Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG), Vereniging voor afval- en reinigingsmanagement (NVRD), ondersteund door CLM Onderzoek en Advies en Eco Consult.

Lees de uitgebreide samenvatting van de nationale bijeenkomsten chemievrij onkruidbeheer op verharding….
Ook kunt u de diverse presentaties downloaden.…

Extra chemievrije bijeenkomst in Lelystad

Wegens succes herhaald: vijfde chemievrije bijeenkomst georganiseerd in Lelystad, 26 januari 2017

In oktober en november hebben 4 nationale chemievrije bijeenkomsten plaatsgevonden, waaraan ruim 300 mensen hebben deelgenomen. Niet iedereen die zich had aangemeld, is in de gelegenheid geweest om een bijeenkomst bij te wonen, omdat de animo (te) groot bleek. Daarom is besloten een extra, vijfde, bijeenkomst te organiseren in 2017. Dit is uw kans om alsnog deel te nemen, en wel op 26 januari in Lelystad.…

Belgisch sportpark “De Schorre” over chemievrij beheer voetbalvelden

OostendeIn de Belgische gemeente Oostende ligt het sportpark De Schorre. Het beheer zonder pesticiden is geleidelijk ingevoerd, sinds 2009 is het gras van de 22 voetbalvelden chemievrij onderhouden. Slechts eenmaal is chemisch ingegrepen, tegen schimmels. De overige knelpunten als onkruiden, ziekten en plagen zijn zonder bestrijdingsmiddelen bestreden. Lees alle achtergrond in het artikel: Beheer van grassportvelden in Oostende (pdf). Ook is een voorbeeldfiche (met de details van het pesticidenvrij beheer) beschikbaar: Voorbeeldfiche pesticidenvrij beheer voetbalvelden Oostende (pdf).
Lees ook het artikel: Sportvelden zonder pesticiden, pdf, verschenen in Groencontact, het ledenvakblad van de Vereniging voor Openbaar Groen (www.vvog.info).…

Uitnodiging kennisbijeenkomsten Chemievrij onkruidbeheer op verhardingen

Sinds 31 maart jl. is hLogobalk-kennisbijeenkomsten-chemievrijet professioneel gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen niet meer toegestaan. Vanaf november 2017 geldt eenzelfde verbod voor onverharde terreinen. Uit signalen blijkt dat zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers behoefte hebben aan kennis en aan het delen van ervaringen. Hoe zit het met de uitzonderingen en laag risicomiddelen? Wat betekenen de Green Deals? Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen in methoden? Hoe regel ik het in mijn bestekken? Op deze en meer vragen gaan we in tijdens vier kennisbijeenkomsten.

De bijeenkomsten

Het ministerie van I&M, Rijkswaterstaat en de verenigingen NVRD, Stadswerk, CUMELA Nederland en VHG organiseren …

Update gewasbeschermings-beleid niet-landbouw

Recent heeft Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu in een brief aan de tweede kamer herhaald dat ze streeft naar een particulier gebruiksverbod van bestrijdingsmiddelen. In de tussentijd werkt Dijksma samen met de tuinbranche aan het verminderen van het particuliere gebruik. Daarnaast gaat ze in op handhaving van het verbod. Via dit nieuwsbericht praten we u bij over het gewasbeschermingsbeleid niet-landbouw.

Mogelijkheden op gebruiksverbod particulieren
In de brief van 12 juli 2016 herhaalt Staatssecretaris Dijksma dat zij voornemens blijft het particuliere gebruik van bestrijdingsmiddelen te verbieden. Vanwege juridische belemmeringen is het niet gelukt het verbod tegelijkertijd in te laten gaan …

Save the date: Kennisbijeenkomsten chemie-vrij onkruidbeheer op verhardingen

 

4 oktober | 18 oktober | 27 oktober | 3 november

Sinds 31 maart jl. is het professioneel gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen niet meer toegestaan. Vanaf november 2017 geldt eenzelfde verbod voor onverharde terreinen. Uit signalen blijkt dat zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers behoefte hebben aan kennis en aan het delen van ervaringen. Hoe zit het met de uitzonderingen en laag risicomiddelen? Wat betekenen de Green Deals? Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen in methoden? Hoe regel ik het in mijn bestekken? Op deze en meer vragen gaan we in tijdens vier kennisbijeenkomsten.

Lees of download de gehele uitnodiging

Webtool voor gifvrije (moes)tuin

De Vlaamse Milieumaatschappij heeft in samenwerking met VELT (de vereniging voor ecologisch leven en tuinieren) een webtool ontwikkeld: ‘mijn gifvrije tuin’. Deze tool helpt elke particulier die zijn tuin chemievrij wil onderhouden. De tool geeft tips voor het chemievrij onderhouden van stadstuinen, grote tuinen, moestuinen, en speeltuinen.
Hoe voorkomt u bijvoorbeeld mosvorming of onkruid op het terras?
Wat te doen als er onkruid onder de speeltoestellen groeit?
Of als u last heeft van een plaag in uw moestuin?

Duidelijke foto’s, illustraties en korte teksten leggen bondig uit wat u in de praktijk kunt doen; een waardevolle webtool voor iedere particulier.…

Schoon Water Forum: voor al uw vragen en uw directe lijntje naar ministerie I&M!

Als u op deze website niet de informatie kunt vinden waarnaar u zoekt, dan kunt u uw vraag stellen op het forum. Uw vraag wordt dan zo snel mogelijk beantwoord.

Bedrijven, hoveniers, groenvoorzieners, hoveniers en gemeenten gingen u al voor. De vragen worden beantwoord door specialisten. Uw vraag kan gaan over het dagelijkse onkruidbeheer, maar ook over wetgeving m.b.t. het verbod op gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Vragen over de wetgeving beantwoordt het ministerie van I&M.

Een voorbeeld van een vraag van een tuincentrum is: “Wij gebruiken particuliere middelen uit onze winkel om de verharding onkruidvrij te maken. Vallen wij

Betere sportvelden met onbetaalbaar vrijwilligerswerk

Vrijwilligers leveren in veel gemeenten een belangrijke bijdrage aan het onderhoud van sportvelden. Ze doen vooral de eenvoudiger, maar arbeidsintensieve klussen. Hun bijdrage aan de kwaliteit van de velden wordt (zeker door de leek) gemakkelijk onderschat. Wat aandacht en meer waardering is goed voor een (nog) beter resultaat.
Aldus Ernst Bos in een bericht op LinkedIn:
www.linkedin.com/pulse/betere-velden-met-onbetaalbaar-vrijwilligerswerk-ernst-bos?trk=prof-post

Forum voor gemeenten online

www.schoon-water.nl/forum

Gemeenten moeten vanaf 2016 hun verhardingen chemievrij beheren. Overige tereinen (openbaar groen en sportvelden) volgen in de jaren erna. Dit is goed voor de waterkwaliteit, maar voor gemeenten wel een uitdaging. Gelukkig weten we dat het kan, want er is al veel ervaring opgedaan. Met deze ervaring is een net straatbeeld kostenefficient te realiseren.
Op dit forum kunnen gemeenten elkaar vragen voorleggen, vragen van anderen beantwoorden en tips geven voor succesvol chemievrij beheer.…