Toolboxkaarten voor professionals

Naast de toolboxkaarten voor particulieren staan er nu drie nieuwe kaarten voor professionals online:

Chemievrije onkruidbestrijding op niet-verhardingen in openbaar groen en bedrijfsterreinen

Chemievrije onkruidbestrijding op verhardingen

Chemievrij beheer van sportvelden

De kaarten zijn gemaakt op initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en opgesteld door CLM Onderzoek en Advies.

Chemievrije onkruidbestrijding op verhardingen

Voorbeeld uit de kaart ‘Chemievrije onkruidbestrijding op verhardingen’:

Links: lantaarnpaal op verharding. Door de open ruimte kan onkruid zich vestigen, maar is lastig te verwijderen. 

Rechts: lantaarnpaal in verharding met passtuk.