Factsheet ‘Biodiversiteit voor natuurlijke plaagbeheersing van sportvelden en golfterreinen’

Recentelijk is er veel aandacht voor achteruitgang van de biodiversiteit en daarmee de ecosysteemdiensten die door biodiversiteit geleverd wordt. Binnen het PPS project “Grasvelden, Klimaat en Biodiversiteit” wordt gekeken hoe met kennisuitwisseling tussen betrokken partijen de klimaatbestendigheid en biodiversiteit van grasvegetaties van sportvelden en golfbanen kunnen verhogen. In de factsheet ‘Biodiversiteit voor natuurlijke plaagbeheersing van sportvelden en golfterreinen’ wordt getracht antwoorden te vinden op de vraag in hoeverre het bevorderen van de biodiversiteit kan bijdragen aan de natuurlijke bestrijding van plaagorganismen. De factsheet geeft een eerste inzicht in hoe eigenaren en beheerders van sportvelden en golfterreinen bij de inrichting en beheer natuurlijke plaagbeheersing kunnen bevorderen.