Regeling uitzonderingen gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden geactualiseerd

Op sportvelden is geïntegreerd sportgrasbeheer en Integrated Pest Management de norm, waarbij in principe geen gewasbeschermingsmiddelen worden ingezet. De Regeling Gebruik Gewasbeschermingsmiddelen voor Sportvelden, waarin het wettelijk kader voor deze werkwijze is vastgelegd, is per 20 april 2024 geactualiseerd. Het belangrijkste verschil met de vorige regeling is te vinden in de tabellen met uitzonderingen die weergeven welke middelen in noodgevallen nog gebruikt mogen worden. 

In een factsheet worden de Juridische aspecten van pesticidegebruik uitgelegd. Rechten en plichten van gemeenten, van marktpartijen en van verenigingen bij het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen op grassportvelden staan er in beschreven. In de Kennisbank van Sportinfrastructuur.nl is een Infoblad over de nieuwe regelgeving opgenomen, met een duiding van de informatie uit de tabellen met uitzonderingen.