Bestrijding van het mediterraans draaigatje

In 2013 werd het mediterraan draaigatje ontdekt in Nederland. Dit is een invasieve mier, die met planten uit mediterrane gebieden terecht kan komen in tuinen. Ze kan in enorme dichtheden voorkomen, met overlast in woonwijken tot gevolg. Door alle kennis die de afgelopen jaren is verzameld, vindt er nu gelukkig wel effectieve bestrijding plaats.

Vanuit EIS Kenniscentrum Insecten zijn op Nature Today een paar voorbeelden van methoden beschreven:

  • De inzet van een natuurlijk bestrijdingsmiddel (Brouwer4Power). Het middel breekt na toepassing snel af. Gewone inheemse mieren koloniseren snel daarna de behandelde plekken en kunnen zo de overige draaigatjes onder controle houden, door als concurrent hun steentje bij te dragen. Andere middelen kunnen waarschijnlijk hetzelfde effect hebben, mits ze juist worden toegepast en door kennis over de opbouw van de nesten diep in de kolonie worden aangebracht. Adequate actie vanuit de gemeente en het inschakelen zijn hierbij van belang.
  • In Zuid-Holland wordt het effect van straatbrede toepassing van heet water onder de bestrating geëvalueerd. In dezelfde provincie zal dit jaar een proef worden gestart om de effecten te bepalen van winterbestrijding.
  • In Gelderland loopt een onderzoek naar de effecten van bodembevriezing.
  • Het mediterraan draaigatje kan via planten van een tuincentrum in woonwijken terecht komen. Daarom zijn ook in tuincentra preventieve acties nodig, zoals monitoring van mieren en bestrijding van kolonies. 
Het Mediterraan draaigatje (Bron: Jitte Groothuis)
Het Mediterraan draaigatje (Bron: Jitte Groothuis)