ACM akkoord met afspraken tuincentra om gebruik illegale bestrijdingsmiddelen tegen te gaan

Bij het kweken van sierplanten worden soms illegale (verboden) bestrijdingsmiddelen gebruikt. Daarom hebben de verkopers van sierplanten het initiatief genomen zelf maatregelen te nemen. Tuincentra laten steekproefsgewijs planten in een erkend laboratorium testen. De planten waarop illegale bestrijdingsmiddelen worden aangetroffen, worden geweigerd en andere tuincentra worden hierover geïnformeerd. Wanneer kwekers na een eerste waarschuwing illegale bestrijdingsmiddelen blijven gebruiken, worden zij uitgesloten van levering aan de aangesloten tuincentra. De branchevereniging Tuinbranche Nederland heeft de afspraken tussen de honderden tuincentra voorgelegd aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

De ACM heeft de afspraken getoetst aan de concurrentieregels en de concept Leidraad Duurzaamheidsafspraken. Het gaat immers om afspraken tussen bedrijven die met elkaar concurreren over het (tijdelijk) uitsluiten van kwekers van bepaalde producten. De ACM ziet geen bezwaar tegen de afspraken.