Greenpaper natuurinclusieve sportaccommodaties

Het vergroenen van sportterreinen biedt gemeenten – samen met sportveldbeheerders en terreinmeesters – een geweldige mogelijkheid om een belangrijke bijdrage te leveren aan het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen op het gebied van klimaat (wateroverlast, droogte, hittestress), natuur (biodiversiteit) en gezondheid (bewegen en spelen).

In de Green Deal Sportvelden zijn afspraken gemaakt om vanaf 2020 het gebruik
van chemische bestrijdingsmiddelen terug te dringen. Betrokken partijen zetten in
op innovatie in sportveldbeheer door de overstap te maken naar mechanische en natuurlijke bestrijding van onkruiden, ziekten en plagen. Meer biodiversiteit vermindert de kans op deze problemen. De greenpaper van VHG staat vol informatie, tips en inspirerende voorbeelden om de ruimte op en rond sportaccommodaties in te richten met aandacht voor biodiversiteit.