NGF zoekt golfbanen voor onderzoek naar greenschimmels

Voor een uitgebreid praktijkonderzoek naar schimmelziekten op greens zoekt de NGF Nederlandse golfbanen die willen meewerken. Dit seizoen begint een driejarig praktijkonderzoek dat onder meer bestaat uit metingen op greens, visuele opnames en gesprekken met hoofdgreenkeepers over het onderhoud en beheer. Het doel van de NGF is het ontwikkelen van praktisch toepasbare kennis voor greenkeepers waarmee zij in staat gesteld worden schade als gevolg van de schimmels te voorkomen en/of milieuvriendelijk te beheren.