Waterschap Limburg bestrijdt Aziatische duizendknoop

Waterschap Limburg test verschillende duurzame bestrijdingsmethoden van de Aziatische duizendknoop op dijken. Een eerdere proef met het ontgraven van de planten en het uitsorteren van wortels pakte goed uit. Een aantal haarden van de Aziatische duizendknoop in de omgeving van Gennep en Bergen kon hierdoor worden uitgeroeid. In Roosteren en Herten wordt deze proef nu op grotere schaal vervolgd.

Naast deze mechanische bestrijding doet waterschap Limburg ook proeven met biologische bestrijding, in samenwerking met Universiteit Leiden en andere waterschappen. Onderzocht wordt of de duizendknoop te beheersen met natuurlijke vijanden zoals bacteriën of bladvlooien. Tevens loopt er een veldproef samen met aannemer De Jong Zuurmond. Daarin wordt onderzocht of de duizendknoop op industriële wijze met bokashi of verrijkt maaisel te bestrijden is.