Innovatiefonds ‘Samen voor Biodiversiteit’

Vanaf 22 mei t/m 25 juni 2021 kunnen partijen een projectvoorstel indienen bij ‘Samen voor Biodiversiteit’ om de biodiversiteit in de buurt te herstellen. Het Innovatiefonds stimuleert innovatieve vormen van samenwerking tussen burgers en grondgebruikers zoals boeren, terreinbeherende organisaties en (lokale) overheden om de biodiversiteit in een specifiek gebied te versterken. Voor dit jaar is €200.000 beschikbaar uit het Innovatiefonds (de maximale bijdrage per project is €25.000). Vorig jaar ontvingen acht inspirerende projecten een bijdrage uit het Innovatiefonds. Een van deze winnaars was het project ‘Bloeiend Nieuwegein’, waarbij gras en verharding bij scholen en in wijken van Nieuwegein werden omgezet naar zaaibedden voor wilde bloemen.