Pilotstudie gericht op bestrijding watercrassula in de Zeeuwse Sophiapolder

De invasieve exoot watercrassula vormt in toenemende mate een probleem in de Zeeuwse natuurgebieden. Slikoevers zoals in de Sophiapolder verdwijnen onder een dikke laag watercrassula. Het Zeeuwse Landschap, de provincie Zeeland en Stichting Bargerveen voeren in de Sophiapolder bij Oostburg een pilot uit om te bepalen hoe de invasieve soort hier te beheersen is. De pilot gaat in totaal vier jaar duren. 

Veel van de huidige kennis over watercrassula (Crassula helmsii) is gebaseerd op de situatie bij vennen in schrale zandgronden of in de duinen en is daardoor niet volledig toepasbaar in de Zeeuwse gebieden. Ook zijn er oplossingen denkbaar die wellicht in de Zeeuwse natuur (lokaal) toe te passen zijn, zoals het opbrengen van zout, maar elders in Nederland ecologisch ongewenst zijn. De Zeeuwse situatie(met een klei bodem en begrazing als noodzakelijk beheer, vraagt duidelijk om een andere aanpak. Meer kennis naar alternatieve beheermethodes is gewenst.