Vallen voor rivierkreeften

Exotische rivierkreeften kunnen veel schade aanrichten doordat waterplanten verdwijnen, de waterkwaliteit verslechtert en het ecologisch evenwicht verstoord raakt. Daarom moeten de uitheemse kreeften worden bestreden. Er wordt gewerkt aan verschillende vangmethodes.

Craybar: De rivierkreeften worden naar de Craybar, van Waardenburg Ecology, gelokt door ze automatisch een klein beetje te voeren. Vervolgens kunnen ze niet meer aan de bovenkant uit de val zwemmen, maar andere dieren kunnen dat wel. Ecologen hebben de Craybar meerdere jaren getest en hierbij is nooit een andere diersoort dan de beoogde rivierkreeft gevangen. Bijzonder aan het systeem is dat dieren de val legen. Kreeften worden gegeten door veel dieren, waaronder de reiger, ooievaar, fuut, meerkoet, meeuw en otter.

Krabbensleuf: In 2021 en 2022 heeft het waterschap Brabantse Delta onderzoek uitgevoerd in samenwerking met de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM), Universiteit Antwerpen (UA) en Wageningen Environmental Research (WenR) naar de inzet van een krabbensleuf. Dit is een metalen kist die er uitziet als een soort ‘brievenbus’. Deze kist wordt over de hele breedte van de rivier of beek op de bodem geplaatst. Het onderzoek toonde aan dat de krabbensleuf voor 85- 95% effectief is op kreeften.