Grasgids 2023 beschikbaar

De Grasgids is een handleiding voor het gebruik van grasrassen en -mengsels voor sport, gazon, recreatie, berm, dijk en golfgreen. Door voortdurende innovatie en vernieuwingen bieden kweekbedrijven steeds meer natuurlijke grasoplossingen voor verschillende toepassingen en omstandigheden. Zo zijn er nu ook rassen en mengsels beschikbaar voor niet-ideale omstandigheden, zoals schaduw, intensieve betreding en droogte. Voor de samenstelling van de Grasgids is gebruik gemaakt van de resultaten uit vergelijkend rassenonderzoek van Wageningen University & Research, Open Teelten.