Tipkaart chemievrij beheer verhardingen en groen

Logo-Schoon-Water-zonder-provincie
Deze tipkaart geeft informatie over het beoogde verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen op verharding en in het groen. Het gaat om chemische bestrijdingsmiddelen die een professionele gebruiker niet meer mag (gaan) gebruiken.

TIPKAART chemievrij beheer verhardingen en groen