Werkprotocol reuzenberenklauw bij Wetterskip Fryslân

n het voorjaar van 2021 is de vakgroep Flora en Fauna van Wetterskip Fryslân begonnen met de bestrijding van reuzenberenklauw op onze assets. De reuzenberenklauw (sinds augustus 2017 op de Unielijst van invasieve exoten, hierna RBK) zorgt voor instabiliteit op onze waterkeringen. Op basis van literatuuronderzoek, samenwerking en onderzoek m.b.v. kiembakken meer inzicht gekregen in bestrijdingsmethoden. Het resultaat is een werkprotocol als leidraad voor veldmedewerkers.

In het kort zijn de stappen en keuzes uit het werkprotocol:

  1. Inventarisatie
  2. Bestrijdingsmethoden:
  • Afdekken
  • Kiemplanten verwijderen
  • Zaadknoppen verwijderen
  • Uitspitten
  • Maaien of begrazen
  • Koppelkans met kadereconstructies > afgraven & afvoeren

3. Resultaten en leermomenten