Meer bewustzijn creëren over schadelijke effecten van vlooien- en tekenmiddelen op het milieu

Onderzoeken wijzen uit dat in oppervlaktewater resten van stoffen worden aangetroffen die onder andere worden gebruikt als werkzame stof in middelen tegen vlooien- en teken. Het betreft dan regelmatig concentraties die de waterkwaliteitsnormen overschrijden en de werkzame stoffen zijn soms dezelfde stoffen die inmiddels in de landbouw verboden zijn. Reden voor de brancheorganisatie voor dierenartsen (de KNMvD) om hierover in gesprek te gaan met de organisaties voor huisdierspecialisten, diergeneesmiddelenfabrikanten en producenten van middelen tegen parasieten.

De aanwezige partijen waren positief over het idee om een gezamenlijke bewustwordingscampagne te lanceren (waarschijnlijk medio 2024). Het gaat daarbij om het informeren van diereigenaren over de schadelijke effecten van de uitscheiding van vlooienmiddelen via onder andere zwemmen, uitwerpselen, haren en uitspoeling van restanten. Zo mogelijk wordt ook aansluiting gezocht bij de ketenaanpak ‘Medicijnresten uit water‘, waarin overheid met water- en zorgsector samenwerken om de belasting van grond- en oppervlaktewater met medicijnresten terug te dringen.