Cursus duurzaam onderhoud grassportvelden

Op dinsdag 12 maart start in Arnhem een nieuwe cursus Duurzaam Onderhoud Grassportvelden. Het programma is afgestemd op uitvoerende en toezichthoudende medewerkers, die meer willen weten over het onderhoud van toekomstbestendige grassportvelden. De cursus bestaat uit vijf lesdagen theorie en veldwerk plus eventueel een toetsdag voor een certificaat. Steeds op dinsdagen.

Tijdens de lessen komen alle gangbare en innovatieve onderhoudsmethoden voor het realiseren van robuuste grassportvelden aan bod. Daarnaast wordt een basis gelegd voor de noodzakelijk kennis van gras, bodem, waterhuishouding en bemesting. Preventie en proactief onderhoud in verband met pesticidenvrij beheer en klimaatverandering lopen als rode draden door het programma. 

Informatie en aanmelding: https://pcsportengolf.nl/duurzaam-onderhoud-grassportvelden-cursus/. Er is plaats voor maximaal twaalf deelnemers.