Overschrijdingen in oppervlaktewater dalen, maar einddoel van GGDO lijkt buiten bereik

Het Compendium voor de Leefomgeving heeft op 15 december het aantal overschrijdingen van de gewasbeschermingsnormen tussen 2013-2022 gepubliceerd. Het aantal gemeten overschrijdingen van de waterkwaliteitsnormen voor gewasbeschermingsmiddelen is tussen 2013 en 2022 afgenomen, maar het tempo van de daling vlakt af. Het einddoel van de nota Gezonde Groei, Duurzame Oogst lijkt buiten bereik.