Landelijke Bijeenkomst Eikenprocessierups

EikenprocessierupsOp 25 september vond de landelijke bijeenkomst eikenprocessierups plaats. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door de samenwerkende partijen van het Kennisplatform Processierups in opdracht van het Ministerie van LNV. De opkomst was groot (er moest zelfs een wachtlijst ingesteld worden) en in de zaal zaten veel mensen uit de praktijk (gemeenten en groenvoorzieners).

Tijdens de algemene plenaire sessie werd weergegeven hoe de eikenprocessierups zich in de zomer van 2019 ontwikkelde en wat de gezondheidsimpact was. Ook werd een prognose gegeven voor 2020: na de stijging de afgelopen jaren worden ook volgend jaar veel rupsen verwacht. Vervolgens waren er drie parallelle sessies over: 1) de herziening van de leidraad, 2) de rol van biodiversiteit (resultaten van Boermarke) en 3) Innovatie en Onderzoek. Meer informatie is te vinden op het platform.