Nieuwe handleiding geïntegreerd sportgrasbeheer

Uit de Monitor milieuvriendelijk beheer van grassportvelden van het Mulier Instituut (2022 en 2023) is gebleken dat circa driekwart van de gemeenten en vele groenbedrijven behoefte hebben aan ondersteuning bij de implementatie van pesticidenvrij sportgrasbeheer. Er zijn verschillende informatiebronnen die beheerders op weg helpen, waaronder de nieuwe Handleiding Geïntegreerd Sportgrasbeheer. Naast deze handleiding zijn ook veldwerkformulieren voor verschillende sporten en diverse checklists beschikbaar via sportinfrastructuur.nl.

De handleiding bevat de handvatten en hulpmiddelen voor de uitvoering van geïntegreerd sportgrasbeheer (Integrated Turfgrass Management). Geïntegreerde gewasbescherming (IPM) is daar een onderdeel van. Omdat monitoring een belangrijke rol speelt in het totale proces, wordt die monitoring tot op detailniveau besproken en ondersteund. Dat maakt dat zowel de sportveldbeheerder als de persoon die het werk daadwerkelijk uitvoert, profijt heeft bij deze handleiding. Sportgrasbeheerders zoals fieldmanagers bij gemeenten en groenvoorzieners hebben de beschikking over een extra set tools om de structurele kwaliteit van sportgrasvelden naar een hoger plan te tillen.