Experiment met nieuwe vangtechniek voor Amerikaanse rivierkreeften in Dronten

Sinds eind juni wordt in Dronten een nieuwe methode toegepast om Amerikaanse rivierkreeften te vangen. De geknobbelde rivierkreeften zijn slecht voor het waterecosysteem en blijken de oorzaak van blauwalg in twee Drontse wijken. De kreeften scharrelen namelijk over de bodem en eten onderwaterplanten en dierlijk voedsel, zoals eitjes en larven van amfibieën op. Daarnaast maken ze met hun gegraaf de waterkanten kapot. Hiermee maakt deze kreeft het water uiterst gevoelig voor blauwalg. 

Waterschap Zuiderzeeland is in samenwerking met de gemeente Dronten het eerste waterschap dat gebruikmaakt van een vangtechniek die is ontwikkeld is door adviesbureau Waardenburg Ecology. Met een combinatie van onderwaterpyramides, die gekoppeld zijn aan drijvende constructies, wordt de kreeftpopulatie gevangen. Dit gebeurt door een beroepsvisser die hiervoor specifieke rechten heeft. Eén van de constructies is een open variant waarbij de kreeften aangeboden worden aan hun natuurlijke vijanden, zoals meerkoeten en reigers. Met een specifieke methode willen we kunnen aantonen dat de lokale populatie met deze innovatie voldoende afneemt.