Hoge Gezondheidsraad Belgie adviseert een snelle afbouw van het gebruik van glyfosaat

De Hoge Gezondheidsraad (HGR), een orgaan van de Belgische overheid, beveelt aan om het gebruik van glyfosaat zo snel mogelijk stop te zetten, bij voorkeur voor het einde van de looptijd van de huidige vergunning (15/12/2022). De reden is het complex toxisch profiel op basis van carcinogene en niet-carcinogene effecten. De HGR adviseert tevens om de zoektocht naar alternatieven voor het middel te stimuleren. Omdat het middel wereldwijd veel gebruikt wordt, pleit de HGR voor een internationale aanpak.

In Belgie geldt sinds 2015 een verbod op gebruik van glyfosaat door openbare besturen en sinds oktober 2018 is er een verbod op gebruik van glyfosaat door de particulier. Er is geen verbod op het gebruik van glyfosaat door aannemers en in de landbouw.