Nieuwe toolboxkaarten over bestrijding exotische plantensoorten

De twee nieuwste toolboxkaarten voor professionals geven informatie over de preventie en bestrijding van exotische kruidachtige plantensoorten en houtige opslag. Invasieve exoten kunnen inheemse soorten verdringen en zijn vaak lastig te bestrijden. In de toolboxkaarten worden verschillende maatregelen aangedragen.

De toolboxkaarten zijn gemaakt op initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om professionals en particulieren te ondersteunen bij het chemievrij groenbeheer en het verminderen van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het milieu.…

Toolboxkaarten online

De eerste toolboxkaarten staan online en zijn toegespitst op de volgende thema’s:

-Voorkom ongewenste kruidgroei op verhardingen
-Voorkom ongewenste kruidgroei in groenzones
-Maatregelen om ziekten en plagen te voorkomen en in toom te houden
-Maatregelen om de impact van de buxusmot in te perken

De kaarten zijn gemaakt op initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Velt (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren) heeft bovenstaande kaarten voor particulieren opgesteld. CLM ontwikkelt op dit moment kaarten voor professionals over chemievrij werken, wetgeving en bestrijding van ziekten en plagen, in samenwerking met betrokken brancheverenigingen. Deze zullen volgend jaar op de site verschijnen.…