Bestrijding waterteunisbloem

De waterteunisbloem (Ludwigia grandiflora) en de kleine waterteunisbloem (Ludwigia peploides) zorgen in onder andere Frankrijk al grootschalig voor problemen. In Nederland dreigt dat ook te gebeuren als water- en terreinbeheerders niet tijdig ingrijpen. De Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) heeft een brochure gemaakt voor beheerders en terreineigenaren die met een of beide soorten waterteunisbloem te maken krijgt.   

Bestrijding

De belangrijkste stap in de bestrijding van deze twee soorten, is het voorkomen dat een gebied besmet raakt. Dat kan door vooral alert te zijn op eventuele besmettingen bovenstrooms. Als de soort zich toch vestigt, is het nog mogelijk om de jonge plantjes voorzichtig uit te graven. Mocht dat al te laat zijn en de watergang op meerdere plekken besmet zijn, is het zaak om verdere verspreiding te voorkomen en te zorgen dat vee en recreanten het gebied tijdelijk niet betreden.