Invoering Omgevingswet verplaatst naar 1 juli 2023

Er is meer tijd nodig om te oefenen, te testen en te zorgen voor extra ondersteuning bij bevoegde gezagen voordat de Omgevingswet wordt ingevoerd. Daarom opteren minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening), provincies, gemeenten en waterschappen voor een beperkt uitstel van de ingangsdatum. De invoer wordt uitgesteld naar 1 juli 2023, in plaats van 1 januari 2023, zo bericht de Rijksoverheid.