Particulieren gebruiken minder glyfosaat, maar meer ongewenste alternatieve middelen

Via de Green Deal 2017-2020 proberen alle tuinretailers, leveranciers van gewasbeschermingsmiddelen en overheid samen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in particuliere tuinen te verminderen.
Tuinbranche Nederland heeft een infographic opgesteld waarmee zij de Tweede kamer tijdens een debat op 24 april hebben geïnformeerd over de doelen die bereikt zijn. Zo is het gebruik van chemische middelen gedaald, maar wijken veel consumenten nu uit naar alternatieven, zoals schoonmaakzijn. Deze zijn echter schadelijk voor het water- en bodemleven. Ook mogen zij volgens de wet niet toegepast worden bij bestrijding van onkruid. Beter is het om bij de aanleg van uw tuin al te proberen problemen te voorkomen. 
Aanpak Tuinbranche Nederland
Aanbod
Door innovatie in de branche liggen er steeds meer erkende producten met een laag risico in de schappen. De verkoop van natuurlijke vijanden stijgt (zoals lieveheersbeestjes tegen luis). Er zijn genoeg mogelijkheden om zonder chemie in de tuin te werken. Onkruidvergaat.nl heeft diverse pesticidevrije factcheets die speciaal zijn gemaakt voor particulieren. Voor wie toch een chemisch gewasbeschermingsmiddel koopt is de verpakkingsgrootte verkleind tot maximaal 500 m2 en zijn er steeds meer ‘ready to use’ middelen beschikbaar. Hierdoor zal de consument de juiste dosering gebruiken en minder product weggooien. Medewerkers van tuincentra zijn getraind in het geven van advies over tuinaanleg, bodem en gewasbescherming. Helaas wijkt de consument steeds vaker uit naar discounters, huishoudwinkels en internet, waar minder advies aanwezig is. Let dus op bij de verkooplocatie en laat u goed adviseren!
Glyfosaat
Meerdere tuincentrumketens zijn gestopt met de verkoop van glyfosaat; waaronder Intratuin, Ranzijn, Groenrijk en veel andere zelfstandige tuincentra. Mede dankzij deze actie is het gebruik van glyfosaat tussen 2014 en 2017 met 33% afgenomen. Echter, de doelstelling uit de Green Deal om het gebruik te halveren is niet gehaald.
Verschuiving naar ongeschikte alternatieven
Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is gedaald, maar dit heeft tot ongewenst gevolg dat particulieren kiezen voor alternatieven die niet getoetst zijn door het CTGB en zeker geen laag risico middelen zijn. Het gaat hierbij om huismiddelen als zout, chloor en schoonmaakazijn. Deze alternatieven zijn goedbedoeld, maar hebben helaas een averechts effect. Zo heeft onderzoek aangetoond dat het gebruik van zuur een risico vormt voor zuurstofloosheid in het oppervlaktewater, met nadelige gevolgen voor het waterleven.