Onderzoek naar wegvangen en eten van rivierkreeften

Door rivierkreeften weg te vangen kan een kreeftenplaag ingedamd worden, blijkt uit onderzoek in Zuid-Holland. Wie daarna kreeft wil eten, kan het beste het staartvlees eten.

Rivierkreeften wegvangen

Gericht uitheemse rivierkreeften wegvangen is een effectieve manier om de kreeftenplaag in te dammen. Dit blijkt uit een driejarige praktijkproef van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en de provincie Zuid-Holland. Bij de proef is in de eerste twee jaar het aantal kreeften sterk verlaagd, waarna weer waterplanten gingen groeien in het testgebied. Dit herstel zette zich voort in 2023. In dit laatste onderzoeksjaar is getest wat het effect is van minder intensief wegvangen.

Kop of staart?

In Nederland mag sinds 2010 worden gevist op uitheemse rivierkreeften voor consumptiedoeleinden. Rivierkreeften houden zich op in de waterbodem. Hierdoor kunnen eventuele verontreinigingen die zich in de waterbodem bevinden, in de dieren terechtkomen. Onderzoek van Wageningen Environmental Research laat zien dat staartvlees overwegend veilig is om te eten, terwijl kopvlees van kreeften vaak hogere gehaltes verontreinigingen bevat.