Voucher voor Groene Omgeving Zuid-Holland

Steeds meer mensen zetten zich in voor een maatschappij die verbindt, waarin de handen uit de mouwen worden gestoken en waar oog is voor de ander in het groen van onze leefomgeving. Alleen brengt dit al snel kosten met zich mee.

Heeft jouw vrijwilligersgroep dromen en wensen die zonder een financieel steuntje in de rug niet kunnen worden gerealiseerd? Zet jouw groep of initiatief zich in om buurtbewoners te betrekken bij jullie locatie of de groene omgeving? Komen jullie gezamenlijk in beweging in het groen en voor het groen? Of hebben jullie andere wensen die het vrijwilligerswerk in het groen versterken? Dan kunt u daarvoor een voucher aanvragen! Kijk voor de voorwaarden van de voucherregeling op ZelfdoeninZH.