Verspreiding Watercrassula voorkomen door goede hygiëne

De watercassula is een invasieve exoot die vennen en kanalen koloniseert. Landelijk uitroeien lijkt niet meer mogelijk, maar verspreiding naar onaangetaste natuurgebieden kan nog wel worden voorkomen.

Een stengelfragment kleiner dan een millimeter is voldoende om uit te groeien tot een nieuwe plant. De plant kan dus snel verspreid worden door het hergebruiken van groot materieel of schepnetten, maar ook door alleen betreding. Belangrijk is dus om groot materieel dat gebruikt is op besmette terreinen niet zonder meer in te zetten op niet-besmette vochtige gebieden. Maak materiaal en schoenen eerst vrij van plantendelen. 

Meer weten over bestrijding, beheersing en monitoring van Watercrassula en hoe je je schoeisel, gereedschap en machines kunt schoonmaken? Lees de brochure Omgaan met Watercrassula in natuurgebieden van Stichting Bargerveen.

Watercrassula voorkomen_vanderLoo
Watercrassula_Waarneming.nl_Westkapelle
Watercrassula (Bron: Waarneming.nl, door Andre Westkapelle)