Sterke toename exoten, door toedoen van de mens

Sinds 1900 neemt het aantal exoten in Nederland toe, zo bericht het Compendium voor de Leefomgeving. Het merendeel van de exotische soorten zijn vooral insecten en planten die zich op het land bevinden. De laatste jaren neemt ook het aandeel van exoten in het mariene en zoete water toe. De belangrijkste manier waarop nieuwe soorten hier komen, is door handel in planten en dieren, als contaminant en met transport bijvoorbeeld via het ballastwater van schepen.