NGF-publicaties over waterbeheer en biodiversiteit op golfbanen

‘Over water, pesticide en biodiversiteit: aan de slag met deze grote uitdagingen’ was de titel van het jaarlijkse Duurzaam beheer-seminar van de NGF tijdens het KLM Open. Tijdens het seminar is bekendgemaakt dat er twee nieuwe NGF-publicaties zijn verschenen ter ondersteuning van clubs en banen. Met deze publicaties zet de NGF tips en best practices op een rij waarmee golfbaanbeheerders aan de slag kunnen.

In de publicatie Duurzaam waterbeheer geeft de NGF aan welke maatregelen op het gebied van waterbeheer mogelijk zijn. De opstellers hebben gekozen om waterbeheer op de gehele breedte van de golfbaan te belichten, van beleid tot bodemvochtsensor en van droogteplan tot communicatiestrategie.

In de publicatie ‘Biodiversiteitsontwikkeling op golfbanen‘ is te lezen welke stappen gezet kunnen worden om de biodiversiteit te bevorderen.