Bijeenkomst Biociden – chemievrij beheer kunstgrasvelden

Op 12 september vond de bijeenkomst Biociden plaats, georganiseerd door Unie van Waterschappen. Belangrijk thema deze dag was het chemievrij beheer van kunstgrasvelden.

Ernst Bos (Ernst Bos Advies) vertelde over het onderhoud van kunstgrasvelden. Hij gaf aan dat zowel onderhoud als gebruik van de velden slijtage veroorzaakt. Bij lozing van water leidt dit tot diverse vormen van milieubelasting: middelen (biociden), organisch materiaal, vezelslijpsel en microplastics. De (semi-)watervelden (hoofdzakelijk hockey) hebben het meest last van algen, dus worden er daar veel biociden gebruikt. 

Bekijk hier de gehele presentatie van Ernst Bos

Jan Vrij (Cumela en ahvrij) vertelde over alternatieven voor het …

Particulieren gebruiken minder glyfosaat, maar meer ongewenste alternatieve middelen

Via de Green Deal 2017-2020 proberen alle tuinretailers, leveranciers van gewasbeschermingsmiddelen en overheid samen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in particuliere tuinen te verminderen.
Tuinbranche Nederland heeft een infographic opgesteld waarmee zij de Tweede kamer tijdens een debat op 24 april hebben geïnformeerd over de doelen die bereikt zijn. Zo is het gebruik van chemische middelen gedaald, maar wijken veel consumenten nu uit naar alternatieven, zoals schoonmaakzijn. Deze zijn echter schadelijk voor het water- en bodemleven. Ook mogen zij volgens de wet niet toegepast worden bij bestrijding van onkruid. Beter is het om bij de aanleg van uw tuin al te 

Belgisch sportpark “De Schorre” over chemievrij beheer voetbalvelden

OostendeIn de Belgische gemeente Oostende ligt het sportpark De Schorre. Het beheer zonder pesticiden is geleidelijk ingevoerd, sinds 2009 is het gras van de 22 voetbalvelden chemievrij onderhouden. Slechts eenmaal is chemisch ingegrepen, tegen schimmels. De overige knelpunten als onkruiden, ziekten en plagen zijn zonder bestrijdingsmiddelen bestreden. Lees alle achtergrond in het artikel: Beheer van grassportvelden in Oostende (pdf). Ook is een voorbeeldfiche (met de details van het pesticidenvrij beheer) beschikbaar: Voorbeeldfiche pesticidenvrij beheer voetbalvelden Oostende (pdf).
Lees ook het artikel: Sportvelden zonder pesticiden, pdf, verschenen in Groencontact, het ledenvakblad van de Vereniging voor Openbaar Groen (www.vvog.info).…