Circulaire watervoorziening voor Sparta

Sparta bouwt als eerste ter wereld een DrainTalent in een stadion, staat te lezen in de Fieldmanager. Het kunstgras in Het Kasteel is inmiddels verwijderd, de komende weken staan in het teken van de bouw van het nieuwe toekomstbestendige grasveld. De DrainTalent levert een flinke besparing op het watergebruik voor beregening van het nieuwe veld en is ook in staat om bij stortbuien overtollige water snel af te voeren. 

Eerder schreven we al over de waterbalans op het sportveld. Het weer heeft grote invloed op de mogelijkheden voor het (chemievrij) beheer van sportgrasvelden. Bij droogte, maar ook bij een wateroverschot, is het gras kwetsbaar.

DrainTalent_Sparta
De DrainTalent installatie (bron: Fieldmanager)