Adema wil snel verder met reductie in gebruik van glyfosaat

De Europese Commissie verlengt de Europese toelating voor de werkzame stof glyfosaat in onkruidbestrijdingsmiddelen voor een periode van 10 jaar. In reactie daarop wil minister Adema van LNV snel in kaart brengen hoe het gebruik van glyfosaat in Nederland verder gereduceerd kan worden. Adema is met Wageningen University & Research in overleg om voor de zomer 2024 een analyse op te leveren voor welke teelten het gebruik van glyfosaat noodzakelijk is in het kader van de voedselproductie en waarvoor geen alternatieven zijn, en waar het gebruik van glyfosaat kan worden gereduceerd. Daarnaast zet de minister een aantal acties in gang die er toe leiden dat er snel meer duidelijkheid komt over de gevolgen voor glyfosaat in relatie tot de ziekte van Parkinson. 

De niet-landbouw

Voor niet landbouw blijft het toepassen van glyfosaat (en andere gewasbeschermingsmiddelen) verboden. Daar zien we dat hoveniers en aannemers na het gebruiksverbod zijn overgeschakeld op allerlei innovatieve manieren om chemievrij onkruid te bestrijden (zie toolboxkaart 3-7). Ook voor de particulier zijn vergelijkbare opties om chemievrij te werk te gaan (toolboxkaart 9 en 10).