Europees Parlement stemt in met aangepast voorstel voor Natuurherstelverordening

Een meerderheid van het Europees Parlement (336 leden voor, 300 tegen) heeft ingestemd met het gewijzigde voorstel van de Europese Commissie voor een Europese natuurherstelverordening. In de gewijzigde versie van de verordening geldt voor lidstaten een inspanningsverplichting (in plaat van een verplichting) om te zorgen dat de natuur niet verslechtert. De leden van het Europese Parlement benadrukken dat het herstel van het ecosysteem van cruciaal belang is voor de bestrijding van klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit, en dat dit herstel de risico’s voor voedselzekerheid vermindert. Het Parlement is nu klaar om onderhandelingen met de Raad te starten over de definitieve vorm van de wetgeving.