Toelating Roundup hernieuwd en ingeperkt

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft woensdag 26 januari besloten tot hernieuwing van de toelating van het onkruidbestrijdingsmiddel Roundup van Bayer (werkzame stof glyfosaat). De toepassingsmogelijkheden voor het middel zijn daarbij wel ingeperkt in vergelijking tot de oorspronkelijke toelating.

Roundup mag o.a. niet meer worden gebruikt:

  1. voor pleksgewijs spuiten in openbaar groen en particuliere tuinen
  2. Voor de behandeling van stobben van bomen en struiken in diverse gewassen door middel van spuiten
  3. op onverhard terrein

Het gebruik van Roundup blijft o.a. toegelaten:

  • pleksgewijs door spuiten of aanstrijken in openbaar groen en particuliere tuinen (alleen aanstrijken) en in de bosbouw tegen Amerikaanse vogelkers;
  • voor volvelds spuiten over het onkruid op tijdelijk onbeteeld terrein met uitzondering van open verhardingen;
  • als stobbenbehandeling via aanstrijken in openbaar groen en particuliere tuinen en op onbeteeld terrein.

Het volledige overzicht, inclusief uitspraken over landbouwgewassen, is te vinden in de besluiten van de collegevergadering van 26 januari.