Bijeenkomst Biociden – chemievrij beheer kunstgrasvelden

Op 12 september vond de bijeenkomst Biociden plaats, georganiseerd door Unie van Waterschappen. Belangrijk thema deze dag was het chemievrij beheer van kunstgrasvelden.

Ernst Bos (Ernst Bos Advies) vertelde over het onderhoud van kunstgrasvelden. Hij gaf aan dat zowel onderhoud als gebruik van de velden slijtage veroorzaakt. Bij lozing van water leidt dit tot diverse vormen van milieubelasting: middelen (biociden), organisch materiaal, vezelslijpsel en microplastics. De (semi-)watervelden (hoofdzakelijk hockey) hebben het meest last van algen, dus worden er daar veel biociden gebruikt. 

Bekijk hier de gehele presentatie van Ernst Bos

Jan Vrij (Cumela en ahvrij) vertelde over alternatieven voor het gebruik van biociden om kunstgrasvelden te onderhouden. “Het is mogelijk om onderhoud aan kunstgrasvelden 100% chemievrij te doen, dit gebeurt op bepaalde plekken al. Voor natuurgras is het zelfs mogelijk om het helemaal biologisch te doen. Dit vraagt wel een hele andere aanpak en kost enkele jaren om te implementeren“. Als mogelijke aanpak noemde Jan Vrij het gebruikt van heet water (80 ᵒC). Omdat de verwarming van het water kan gebeuren met restwarmte van de industrie is dit toch kosteneffectief. 

Bekijk hier de gehele presentatie van Jan Vrij

Biociden

Er zijn 2 biociden toegelaten voor sportvelden. Toch worden er nog allerlei illegale middelen op kunstgrasvelden gebruikt die via irrigatie direct terecht komen in oppervlaktewater. De watersector richt naar aanleiding van de bijeenkomst een werkgroep op om d.m.v. metingen te achterhalen wat de verontreiniging is van oppervlaktewater en hoe groot het probleem feitelijk is.
Over het thema biociden zijn presentaties gegeven door: