Nuttige tuinhulpjes: de huisspitsmuis

Een jaar lang beschrijft Velt verschillende helden uit de bodem. Ze zorgen voor een gezonde tuin waar planten zorgeloos kunnen groeien. En wie is er beter om de spits af te bijten dan de huisspitsmuis?

De huisspitsmuis houdt van verschillende insecten en hun larven – zoals emelten, de larven van langpootmuggen –, maar ook pissebedden, slakken en wormen. Zo zorgen ze voor een evenwichtig bodemvoedselweb: een zegen is voor je tuin.

Zie je een huisspitsmuis in de tuin? Prijs jezelf en je tuin dan gelukkig. Heb je ze niet en wil je ze graag lokken naar je tuin? Zorg er dan voor dat ze voldoende insecten vinden door bijvoorbeeld afgestorven stengels te laten staan in de winter. Voorzie ook voldoende nestgelegenheid zoals stapelmuurtjes, houtstapels of een composthoop.