Belgische minister voornemens tot verkoopverbod van herbiciden aan particulieren (ook glyfosaat)

De Belgische minister van Landbouw legt binnenkort een besluit voor om het op de markt brengen van herbiciden te verbieden. De herbiciden zijn bedoeld voor particulier gebruik.
Hiermee brengen onze zuiderburen het voorzorgbeginsel in de praktijk. Lees hier het gehele bericht.