Verhitting van zandgrond als bestrijding van Japanse duizendknoop

De Japanse duizendknoop is een invasieve exoot die dankzij zijn sterke groeikracht inheemse soorten verdringt. Het bestrijden van bovengrondse delen van de Japanse duizendknoop heeft vaak weinig effect, omdat de plant sterke wortelstokken en ondergrondse stengels heeft die opnieuw uitlopen. Wageningen Plant Research, Probos en Tree-O-Logic hebben, in opdracht van Aannemingsmaatschappij Van Gelder en Van den Herik Zuigtechniek, onderzoek gedaan naar een nieuwe verhittingstechniek die door de aannemers is ontwikkeld. Uit deze proeven blijkt dat na behandeling circa 99% van de duizenknoopresten in zandgrond is verdwenen.