Bramen als concurrent voor de Japanse duizendknoop

Bij de ecosysteemaanpak wordt ingezet op het doorbreken van de dominantie van de invasieve soort. Projectpartners Stichting Bargerveen en Bosgroep Zuid Nederland proberen de dominantie van Japanse duizendknoop te doorbreken via het bijplanten van inheemse bramen. In bermen lijkt dit de goede kant op te gaan, zo bericht Nature Today.