Wetsvoorstel nieuwe EU regels voor gewasbeschermingsmiddelen

De Europese Commissie heeft strengere regels voorgesteld voor het gebruik van chemische pesticiden om daarmee uiting te geven aan de Farm-to-Fork strategie. De nieuwe regels moeten een halt roepen aan het verlies van biodiversiteit, de volksgezondheid beschermen, duurzame voedselsystemen opbouwen en duurzame voedselzekerheid garanderen. Lidstaten worden zelf in staat gesteld hun reductiedoelstellingen en strategieën te bepalen, zolang deze binnen de vastgestelde parameters vallen.

De nieuwe Verordening voor Duurzaam Gebruik van Gewasbeschermingsmiddelen bevat juridisch bindende doelstellingen om het gebruik en de risico’s van gewasbeschermingsmiddelen tegen 2030 met 50% te verminderen (het specifieke doelpercentage kan verschillen per land, afhankelijk van het gewogen gebruik van dat land t.o.v. het EU-gemiddelde) . Bovendien wordt een verbod ingesteld op het gebruik van pesticiden in gevoelige gebieden (zoals parken, speeltuinen, ecologisch kwetsbare gebieden, etc.).