Handleiding De Levende Openbare Ruimte nu ook online in te zien

In 2020 verscheen de VHG-handleiding ‘De Levende Openbare Ruimte‘, een bundel met adviezen en tips over groen in de openbare ruimte en semi-openbaar groen. Deze handleiding is nu ook online te raadplegen via de website van de Koninklijke VHG. In de handleiding staan o.a. adviezen over waterkwantiteit (omgaan met droogte en piekbelasting) en bodembeheer (bodemverbeteraars, meststoffen en het voorkomen van bodemerosie).

De Levende Openbare Ruimte