NGF Birdwatching Day op 6 Mei

De wijze waarop een golfbaan ingericht is en beheerd wordt, bepaalt welke (vogel)soorten er floreren. Op de jaarlijkse NGF Birdwatching Day op 6 mei voor golfbanen (valt in de nationale vogelweek van de Vogelbescherming) worden golfers en niet-golfers gewezen op de mooie leefgebieden die golfterreinen vormen voor vogels en andere dieren.

Waarom meedoen? De Birdwatching Day is als nationale en laagdrempelige activiteit een goed moment om een groep leden te activeren en gasten en leden bewust te maken van de grote vogelpopulatie en prachtige natuur op en rond golfbanen. Clubs die elk jaar meedoen aan de Birdwatching Day en elk jaar de tellijst invullen, krijgen een goed beeld van de vogelsoorten die er permanent zijn en de toename aan vogelsoorten die het gevolg is van meer natuurontwikkeling.

Wil je als club of baan meedoen aan de NGF Birdwatching Day? Raadpleeg deze tips.om de vogelteldag op je baan tot een succes te maken