Actuele ontwikkelingen in gewasbescherming buiten de landbouw

In de brief van 25 oktober geeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven, mede namens de minister voor Medische Zorg en Sport, meer informatie over de actuele ontwikkelingen rondom het terugdringen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw. Zoals eerder aangekondigd geeft zij toelichting bij de ‘nee, tenzij’ regel voor de afbouw van de bestaande uitzonderingen binnen de ‘Lijst met uitzonderingen in de Regeling’, sportvelden, ProRail en Rijkswaterstaat.…

ProRail start proeven met chemievrije onkruidbestrijding.

Spoorbeheerder ProRail wil op zoek naar een chemievrije aanpak om hardnekkige onkruiden als de Japanse Duizendknoop te bestrijden. Dergelijke soorten verdringen inheemse soorten en kunnen verzakkingen van de spoorbermen veroorzaken of systeemkasten van treinbeveiligingsinstallaties in groeien. In december starten proeven in een proeftuin bij station Utrecht Zuilen. Er is ruimte om zes verschillende alternatieve methodes te testen, elk door een verschillende marktpartij. De aanbestedingsprocedure om deel te nemen aan de proef is deze week gestart.…