Stadswerk en VHG roepen gemeenten op chemievrij te blijven werken

Brandbrief

In een brandbrief aan het college van Burgemeester en Wethouders, betogen Stadswerk en VHG dat de intrekking van het verbod op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de openbare ruimte een flinke stap terug is voor groenbeheer in Nederland. “Alternatieve vormen van onkruidbestrijding bieden voldoende soelaas. Herintroductie van chemische bestrijding staat de voortgang die we willen boeken, op weg naar meer biodiversiteit én vergroening, in de weg. Het punt van ons verhaal mag duidelijk zijn: een duurzame gemeente werkt chemievrij!”

Stadswerk en VHGZet uw gemeente op de kaart

Vergroening van onze leefomgeving is essentieel voor biodiversiteit, klimaatadaptatie, leefbaarheid en gezondheid. Daarom vraagt Stadswerk kenbaar te maken als u als gemeente de inzet van chemische middelen blijft uitsluiten. Zij zullen op een kaart zichtbaar maken welke gemeenten chemievrij (blijven) werken. Klik hier voor een vermelding op de kaart.