Minder gif in de tuin: Green Deal verantwoord particulier gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Nederland, Hazerswoude-Dorp, 09-02-2017. Foto Wiebe Kiestra Vier partijen ondertekenen de Green Deal in Hazerswoude.
Nederland, Hazerswoude-Dorp, 09-02-2017.
Foto Wiebe Kiestra
Vier partijen ondertekenen de Green Deal in Hazerswoude.

Op 9 februari 2017 is de Green Deal verantwoord particulier gebruik gewasbeschermingsmiddelen getekend. Deelnemende partijen (naast het Rijk) zijn Tuinbranche Nederland (branche-organisatie voor tuinwinkels en toeleveranciers), Raad Nederlandse Detailhandel (koepelorganisatie van de non-food detailhandel) en Nefyto (branche-organisatie voor producenten van gewasbeschermingsmiddelen). Plaats van handeling was de Garden retail-experience in Boskoop, waar de sector zich opmaakte voor het tuinseizoen van 2017.

De ondertekening van deze Green Deal is een belangrijke stap om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw te verminderen.  Doelstelling is dat onnodige blootstelling aan gevaarlijke stoffen en belasting van het milieu worden voorkomen. Voor het professioneel gebruik geldt daarom sinds 31 maart 2016 een verbod op het gebruik op verhardingen en op 1 november 2017 wordt dit verbod uitgebreid naar de onverharde terreinen buiten de landbouw. Ook voor het particulier gebruik op verhardingen was een verbod beoogd, maar de Raad van State oordeelde dat de juridische grondslag in de wetgeving daarvoor ontbrak. Afgelopen zomer is de Tweede Kamer geïnformeerd dat de wet wordt aangepast en in de tussentijd met niet-wettelijke maatregelen (vooral deze Green Deal) het particulier gebruik wordt aangepakt. Als de Green Deal succesvol is, kan een verbod achterwege blijven.

De retail heeft een sleutelpositie om de consument te bereiken. Met de Green Deal is onder andere afgesproken dat consumenten in de winkel worden gestimuleerd om bij plagen zoals onkruid een voorkeursvolgorde te hanteren:

  1. Preventie: zorg voor een tuininrichting waarmee je minder last hebt van plagen. Met een dichte beplanting in de border krijgt onkruid bijvoorbeeld geen kans. En met grotere tegels heb je uiteraard minder werk aan onkruidverwijdering dan met kleine klinkers.
  2. Mechanische of thermische technieken: onkruid kan vaak ook heel goed met de hand worden verwijderd of anders met heet water of apparaten met hete lucht.
  3. Als laatste stap: gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Gebruik bij voorkeur middelen met een zo laag mogelijk risico en gebruik deze middelen zorgvuldig volgens de gebruiksaanwijzing.

Met de Green Deal worden ook de verpakkingen minder risicovol gemaakt: zo veel mogelijk ready-to-use in plaats van geconcentreerde middelen en beperken van de inhoud tot waarmee maximaal 500 m2 kan worden behandeld.

 

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Milieu