Slak en rups ingezet tegen watercrassula en schijngenadekruid

Bij biologische bestrijding worden natuurlijke organismen ingezet om een plaagsoort te onderdrukken. Stichting Bargerveen onderzoekt of hier inheemse soorten voor ingezet kunnen worden. In het onderzoek is geprobeerd om watercrassula en schijngenadekruid te onderdrukken via plantenvraat met de inzet van drie slakkensoorten en een rups. Er is geëxperimenteerd met de gekielde loofslak, de gewone poelslak, de segrijnslak en met de rups van de gammauil.

In de opstelling zonder rupsen is watercrassula met bijna 20% in gewicht toegenomen. Wanneer de rupsen aanwezig zijn nam het gewicht met bijna 39% af.  De resultaten met inzet van de segrijnslak kennen hetzelfde patroon, maar daar zorgt de vraat slechts voor een netto gewichtsverlies van 2%.