Brief staatssecretaris over wetsvoorstel

Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurde op 21 maart de antwoorden op de vragen van de vaste commissie van IenW. De vragen gingen over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Het wetsvoorstel gaat over de grondslag voor maatregelen voor het (particulier) gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De volgende stap is een Kamerdebat over het wetsvoorstel. Het is nog niet bekend wanneer dit debat plaats zal vinden.